TEKST

 
       Karl-Kristjan Nagel
       Unknown Revolution / Tundmatu Revolutsioon
 
       (PDF/EST)      
https://nagelid.ee/wp-content/uploads/2021/01/Press.Nagel_.est_.2015.pdf
      (PDF/ENG)
https://nagelid.ee/wp-content/uploads/2021/01/Press.Nagel_.en_.2015.pdf
     (PDF/RU)
https://nagelid.ee/wp-content/uploads/2021/01/Press.Nagel_.ru_.2015.pdf


Linnagalerii

      26.06.-19.07.2015

       Karl-Kristjan Nageli ( sündinud 1977, lõpetanud kunstiakadeemia maali eriala 1999 ) sõltumatus kohalikust kunstiväljast on silmatorkav
       tema jäägitu, erakordse ning isepäise sotsiaalse tundlikkuse poolest.

       Ta ei sukeldu paljuräägitud sotsiaalkriitikasse ettevaatliku analüütilisusega, vaid hoiab oma tundlaid pidevas reageerimisvalmiduses
       lainesagedusel, mis paratamatult ka ajavaimuga resoneerub, tema eneseväljenduse mitmesse meediumisse paiskab ja psühhedeelset
       ärevust vaimse lunastuse poole liigutab. Nageli julgus haugata tükke elust kui globaalsest fenomenist selleks tihtipeale ebameeldivaid,
       meid otseselt mitte puudutavaid ja mahavaikitavaid teemasid käsitledes, tema kartmatus osutuda valel poolel seisvaks on kõike muud
       kui alalhoidlik.

       Pidevad ja kiired reaktsioonid aina paljunevatele ideoloogiatele ja konfliktikolletele rebestavad kodanikuks olemist inimeseks olemise
       kasuks ega jäta kunstilise resultaadi viimistlemiseks palju ruumi. Ometi hoiab kunstniku anne ja koolitus tema tööde toorest esteetikat
       koospüsivas vormis, käsi ei tõuse totaalseks destruktsiooniks ja tundlikkus laieneb peale valu ka ilule.

       Tema töödekorpus ei piirdu vaid muuhulgas ka fotot, filmi ja mahulisi efekte kasutava maaliga; nullindate algusest eksponeerib ta
       viimasega kõrvuti videotöid, luues neile kohati väga häid ja täpseid helitaustu.

       Oma näitust Tundmatu Revolutsioon iseloomustab Karl Nagel nii:
       Näitusel on eksponeeritud kolm suureformaadilist mitmeosalist maali, mille isiklik, autoripositsioonist lähtuv tõlgendus on järgmine:
       Esimene töö pealkirjaga “Memorial to the unknown revolution” / Mälestusmärk tundmatule revolutsioonile / püüab näidata konsensuslikult
       kokkuleppeliste ja vaba vaimu poolt antud tõlgenduste erinevusi ajaloolistele sündmustele.

       Teine töö nimetusega “Unwanted land” / Mõttetu maa / puudutab inimese ees seisvate valikute – antud juhul surma- ja sõtta mineku
       vahel – raskeid langetamisi. See on pühendus kõigile sotsiaalselt tundlikele hingedele, kes läbinuna intellektuaalse kriisi on otsustanud
       järgida kõrgemat ideed ja läinud üldsuse hüvangu nimel sageli kõige primitiivsema võitluse teed.

       Kolmas, positiivses võtmes loetav maal “Leaving sun” / Lahkuv päike / kujutab inimnäolise valguse lahkumist maistest, pimedusesse
       jäävatest sfääridest.

       Näitusel esitatud videoinstallatsioon pealkirjaga “Kolm reaalsuse faasi” on jaotatud kolmeks videotööks:
       “Kunst kui formaalsuse esimene faas” / Art as the first phase of formality /, “Sõda ja ainult sõda” / War and nothing but war / ning
       “The real deal”. Esimene esitab katseid taaselustada minu varasematele loominguperioodidele omast metafüüsilist sidet kunstiloogikaga,
       teine näitab läbi avatud meedia valitud ja mitmeid tunde kestvate dokumentaalsete kaadrite kaasaegset verepidu. Kolmas pretendeerib
       teraapiavideona üleüldisemale ning heausksele lepitusmeetodite tutvustamisele. Neljas eraldiseisev ja eelmisi täiendava lisana mõeldud
       videotöö,
mis on vahendatud mitme põrandale asetatud telemonitori kaudu, kujutab kõigist varemnimetatuist seeria- ja sarimõtetest
       eraldi seisvat puhast nooruslikku elamisrõõmu.

 

       Tamara Luuk

       ( https://www.kunstihoone.ee/ )

       _ _ _


       AUTORI ORIGINAALTEKST:

       “Tundmatu Revolutsioon”
       Linnagalerii, 26.06.-19.07.2015

       Näitusel on eksponeeritud kolm suureformaadilist ning mitmeosalist maali.
       Esimene pealkirjaga “Memorial to the unknown revolution” püüab näidata kätte väljavalitud tundmatu revolutsiooni allikad.
       Tegemist on kokkuleppeliselt juba toimunud sündmuse valgustusliku üleminekuga kõrgematesse vaimsetesse sfääridesse.
       Teine töö nimetusega “Unwanted land” puudutab just sotsiaalse närvi ja intellektuaalse kriisi teemat, mille tagajärjeks üleüldine valik
       surma ja sõja vahelisel skaalal. See on pühendusega kõigile kes ebaisikulisel kaalutlusel, kõrgema idee või selle leidmise nimel on
       valinud võibolla kõige primitiivsema võitluse tee üldsuse hüvanguks.

       Kolmas maal “Leaving sun” kujutab kosmiliselt inimnäolise valguse lahkumist maistest sfääridest. Viimast võib vabalt tõlgendada
       ka kui positiivset arengut kogu pimedusest halvatud inimkonnale.

       Põhimõtteliselt tegelevad need tööd autoripositsiooni ja maailma arengute kõige olulisema analüüsi ja tuvastamisega isiklikumas
       plaanis.

       Näitusel esitatud videoinstallatsioon pealkirjaga “Kolm reaalsuse faasi” on jaotatud kolmeks videotööks: “Art as the first phase of
       formality”, “War and nothing but war” ja “The real deal”. Esimene esitab autoripoolseid katseid taasesitada/-elustada varasematel
       loominguperioodidel omaseks saanud metafüüsiline side kunstiloogikaga, teine jutustab läbi avatud meedia valitud dokumentaalsete
       kaadrite pikemaajalist ( tunde kestvat ) kaasaegset verepidu ja kolmas kui tõeline teraapiavideo pretendeerib üleüldisemale ning
       heausksele lepitusmeetodite tutvustamisele.
      
Neljas eraldiseisev kuid täiendava lisana mõeldud videotöö, mis on vahendatud läbi kahe põrandaleasetatud televiisori, kujutab
       kõigist varemnimetatud seeria- ja sarimõtete välist puhast nooruslikku elamisrõõmu.


       17.06.2015

       Karl-Kristjan Nagel