video  –  music  –  text

________________________________________________________________________________________________________________________________________

action_  2022-2023, 2017-2021, 2012-2016, 2007-2011, 2002-2006
_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


5.-11.07.2021 / EAA Muhu A.I. Residency, Nõmmküla

FUTU MUHU 2021 – “KOHALIK AINE”

    

EKL Muhu Kunstitalu kunstifestival-loomeseminar “Futu Muhu – Kohalik Aine”

on pühendatud paikkonna loomulike ressursside rakendusvõimaluste uurimisel.

Viltimise töötubade eesmärk on arutada kõike, mis seotud jääkivilla kasutusvõimaluste laiendamisega.
Tähelepanu keskmes on jääkvilla kasutusalad sisekujunduses, ehituses, disainis laiemalt ja muudel aladel.
Väärindamise lahendused, ökoloogilised aspektid ja vajalikud lisategevused

Viltimise töötubade osalejad:
Kadri Tali, Eliisabet Tomasberg Koidu, Anu Hint, Katrin Kabun, Liisa Kallam, Mari Orasmäe, villaspetsialistid Muhust.

Metalli töötubade eesmärk on leida rakendust vanale jääkmetallile; valmib heliinstallatsioon.
Metalli töötoas osalevad:
Kristjan Sisa, Kadi Kübarsepp, Siim Esko, Taave Tuutma

Maaliseminari teema on Pastoraal
Maalijatena osalevad:
Andrus Joonas, Anniki Kari, Eve Kruuse, Karl-Kristjan Nagel, Mall Nukke, Ulvi Oro, Margus Tiitsma, Tiiu Rebane

Töökava:
6.-9.juuli
10.00-19.00 praktika
20.00-22.00 teooria
10.juuli
Näituse koostamine
18.00 pidulik näituse avamine
11.juuli loomingulised jätkutegevused

Kõik töötubade käigus valminud teosed jäävad suve lõpuni Kunstitallu näitusele ja rändavad sügisel Muhu saarelt
mandrile näitustele.
Töötube ning ettekandeid jäädvustatakse foto- ja videoformaadis, valmib lühifilm ja kokkuvõtlik
tekstipõhine dokumentatsioon seminari tulemustest.


_ _ _

    

KOHALIK AINE – FUTU MUHU 2021

FUTU MUHU 2021 – OPEN CALL
FUTU MUHU 2021 – KOHALIK AINE veebikataloog

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

29.04.-30.05.2021  /   Finland, Helsinki, HAA Galleria ( Suomenlinna C1 )

Estonian Painters Association curatorial exhibition “Seven Estonian Artists”

Näituse pealkiri "Seitse Eesti kunstnikku" vihjab näituse sisule ja vormile viidates samas Aleksis Kivi suur-
teosele ja EML tegevusplaanile elavdada kahe naaberriigi kunstnikevahelist loomedialoogi.

Näituse keskmes on figuraalne maal, inimese kujutamine. Kas arusaamad inimesest, tema kehast, rollidest
ja sisust saavad olema naabritele tuttavad ja arusaadavad ? Millisena näevad Eesti autorid inimest aastal
2021, millist infot või sõnumit keha kannab ja kuidas vaatajad seda kuvandit mõistavad või enesele tõlgivad.

Teha koos näitust ja jääda iseendaks astudes üksteisega dialoogi, see tundub huvitav väljakutse. Kõik need
seitse kunstnikku, kes tahavad koos esineda, teevad seda sellel näitusel esmakordselt. Kõik kuuluvad Eesti
Maalikunstnike Liitu, on pühendunud aastakümneid maalikunstile. Kõigil seitsmel kunstnikul on seljataga
piisavalt pikk ja kogemusterohke loometegevus. Kõikide nende maalikäekirjad on erinevad ja ideed oma-
pärased.

Näitusega kaasneb sündmust ja osalejaid tutvustav buklett.

_ _ _

Artists:
Mauri Gross (s. 1969), August Künnapu (s.1978), Laurentsius (s. 1969), Maarit Murka (s. 1981),
Karl-Kristjan Nagel (s. 1977), Mall Nukke (s. 1964), Lembit Sarapuu (s.1930)

Curators: Mall Nukke (idea, realization), Tiiu Rebane (producing, realization)

_ _ _

Helsingi Kunstnike Liit
HAA Galleria
Eesti Maalikunstnike Liit – “Seitse Eesti Kunstnikku” näitus
Eesti Maalikunstnike Liit – facebook leht

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8.12.2020-30.04.2021  /   Vilnius, Museum of Applied Arts and Design ( 3A Arsenalo st ) & Smoke Factory ( Dūmų g. 5 )

XVII Vilniuse Maalitriennaal “(Un)Determined”

    

Curators: Evelina Januškaitė-Krupavičė, Linas Liandzbergis
Co-curators: Tiiu Rebane (EE), Ilze Žeivate (LV), Krzysztof Stanislawski (POL)
Estonian artists: Alexei Gordin, Mirjam Hinn, Saskia Järve, Raoul Kurvitz, Karl-Kristjan Nagel, Raul Rajangu,
Jaan Toomik, Alar Tuul
_ _ _

XVII Vilniuse Maalitriennaal “(Un)Determined” – näituse tekst
3D saal – Smoke Factory
Museum of Applied Arts and Design
Smoke Factory

________________________________________________________________________________________________________________________________________


30.10.-30.11.2020  /   Rakvere Theatre Gallery ( Kreutzwaldi 2a )


Tiiu Rebane

Karl-Kristjan Nagel
“Highly  Likely”         painting

Karl-Kristjan Nagel ja Tiiu Rebane õppisid mõlemad 1995-1999 ajavahemikul Eesti Kunstiakadeemias maali
erialal. Nende kunsti iseloomustab 90-ndate ekspressiiv-abstraktne, vahel ka fotorealismile omane maalistiil.
Rõhutatud on ideeliselt sõltumatule kunstnikule omased teemad ja tunnused.

Nageli kunst on tugevalt mõjutatud oma maalikunstnikest vanaisa ja isa loomingust. Nende kunstiõpetuse
eeskujul jätkab ta mitmeid maaliseeriaid nii impressionistliku loodusmaali kui metafüüsilise fotorealismi
traditsioonis. Tema kunstis leiab jäädvustamist inimene, kogu tema ilustatud ja ilustamata reaalsuses ning
erinevate maailma kultuuritegelaste või nende teoste portreteerimine.

Tiiu Rebase kunsti peateemad on ruum, loodus, inimene, dokumentalism ja futurism. Lisaks kümnetele
isiknäitustele on ta kureerinud mitmeid suuremaid kunstiprojekte, festivale ja näituseid. Aastast 2014
töötab ta Eesti Kunstnike Liidu Muhu Kunstiresidentuuri projektijuhina. 2018 aastast tegutseb Eesti
Maalikunstnike Liidu esimehena.

Näituse väljapanek koosneb autorite viimase 20 a. loomingust.
Ülimalt tõenäoline on, et selline ülevaatlik maalide presentatsioon suurt eksponeerimisvõimalust
pakkuvas suurteatris on kordumatu elamus nii autoritele kui ka publikule.

_ _ _

Rakvere Theatre Gallery

________________________________________________________________________________________________________________________________________


7.08.2020 /   EKL Muhu A.I. Kunstitalu, Nõmmküla

FUTU  MUHU  2020
“SHIP  CHRISTENING”

Kunstifestival FUTU MUHU on 2020 aastal pühendatud Muhu saare kalastuskultuurile, selle legendaarsele
minevikule ja tänasele päevale.

Tänavu 6. korda toimuva kunstifestivali peasündmuseks on Muhu Kunstitalu juurde püstitatud laev-
mälestusmärgi sisseõnnistamine ehk LAEVA RISTSED.

--
2019 aastal alanud installeerimise ja restaureerimise protsess päädib tänavu augustis ning Kunstitalu avab
kõigile vaatamiseks, mäletamiseks ja edasiseks mõtisklemiseks kakuami* kujulise maamärgi.

Festivali kuraatorid Tiiu Rebane ja Karl-Kristjan Nagel

Sõltuvalt tänavuste eritingimuste määrast toimub pidulik sündmus suurema- või väiksema arvu etendus-
kunstnike osavõtul.
Kunstitalu meeskond loodab siiski et kõik Kunstitalus alates 2015 aastast töötanud ja
elanud kunstnikud üle kogu maailma, leiavad 7. augustil võimaluse sündmusele ühel või teisel viisil kaasa
elada.

_ _ _

In 2020, the FUTU MUHU art festival is dedicated to the fishing culture of Muhu Island, its legendary past
and present.

The main event of the 6th art festival this year is the inauguration of the ship memorial erected at the
Muhu Art Residency, ie. SHIP CHRISTENING.


The process of installation and restoration, which began in 2019, will end in August this year, and the Art
Residency will open a landmark in the shape of a KAKUAMI SHIP for everyone to see, remember and
reflect on.

Festival curators are Tiiu Rebane and Karl-Kristjan Nagel

Depending on the level of special conditions this year, the festive event will take place with the participation
of a larger or smaller number of performing artists.
However, the Muhu Art Residency team hopes that all
artists from all over the world who have worked and lived at the Art Residency since 2015 will have the
opportunity to follow or participate in the event in one way or another on August 7.

_ _ _

EAA Muhu A.I. Residency – homepage
Muhu A.I. Residency – facebook page

________________________________________________________________________________________________________________________________________


1.08.-13.10.2019 /   EAA Muhu A.I. Residency, Nõmmküla

Work(art)  Festival “NOA’S  ARK”

Tegevus - Muhu Võrkaia sadamas enam kui 10 a. rannas kasutult seisva ning laguneva väikelaeva
( pikkusega 12 m )
EKL Muhu Kunstitallu kohaletransportimine ja silmapaistvasse asukohta installeerimine.
Laeva konserveerimine ja selle kunstilis-praktilised restaureerimis
tööd. Kunstnike koostööna rajatava ja
kohalikuks maamärgiks kujundatava installatsiooni peaeesmärgiks on kunstilise mälestusmärgi püstitamine
Muhu kaduvale kalandus
traditsioonile ning Nõmmküla endisaegsele edukale kalatööstusele. Tänasel päeval
on elus veel üksikud vanad kalurid, kelle elutööd meenutavad vaid põhjaranniku kalasadamate varemed.
Muhu Kunstitalu asukoht on sadamate vahetus läheduses ning saare
kultuurilooliselt teada-tuntud tradit-
sioonilise eluviisi kiire taandumine ei ole jäänud kunstnike tähelepanuta. Samuti kui rezissöör Werner Herzogi
protagonist Fizcarraldo soov ehitada dzunglisse ooperimaja ( idee, mis päädub filmi finaalis vaid tornina
keset metsa ), et esitada kohalikele indiaanlastele Carusot, Verdit, Wagnerit... , plaanib ka EKL Muhu
Kunstitalu luua laeva kujul nii mälestus- märgi kui esinemispaiga residentuuri külastavatele väljapaistvatele
kunstnikele ning muusikutele. ( Näiteid eelmise nelja aasta Kunstitalu festivalidel lisaks kunstnikele esinenud
nimedest - Prohor & Puzo (Moskva), Jimi Tenor (Soome), Flavien Larderet (Prantsusmaa) ning Tiiu Kiik,
Puuluup, Jaan Pehk jpt. Eestist ).

Installatsiooni rajamise töögruppi kuuluvad festivali poolt kutsutud kunstnik-installaatorid, sh. Meeland Sepp
ja Taave Tuutma, skulptorid Pascal Pignon ja Gustavo Bocaz Prantsusmaalt ning samuti Muhu Nõmmküla
elanikud. Tegevusse kaasatakse 1996 aastal Atlandi tuura püüdnud Nõmmküla legendaarsed kalamehed
( vt. Andres Söödi dokumentaalfilm "Emakala surm", 1996 ), loomeprotsess jäädvustatakse dokumentaal-
filmi formaadis. Installatsiooni loomist kureerivad     Tiiu Rebane & Karl-Kristjan Nagel.

NB!
FutuMuhu 2019 Tööfestivali “Noa Laev” finaalne transpordipäeva video (13.10.2019).

Tänud kõigile ettevalmistustöödel osalejatele ja abilistele !
Hoolimata algsetest kahtlustest näitas ‘tõe hetk’ ka kõige ebausutavama transpordi idee teostuse
võimalikkust. Nagu mitmed tunnistajad üllatunult märkisid, ei olnud tõstmis
protsessis kuulda väiksematki
raginat või murdumise heli, mis tähendab et konstruktsiooni
lised kindlustused töötasid.
Tegemist on alates 2009 a. Muhu Võrkaia sadamas seisnud suuremat sorti kalapaadiga ( Kakuam /
Lappaja ). Paljud videos esinevad kohalikud kalamehed ( sealhulgas kunagi 1996 a. Eesti suurema – Atlandi
Tuura püüdnud meeste järeltulijad ) mäletavad sama laeva viimaseid sõite ning võitlust ohtra lekkimisega
sealsamas Võrkaia sadamakai ääres.
Loodame nüüd edasistele parandus- ja viimistlustöödele, et suure
sümboolse ning museaalse väärtusega laev residentuuri kõrvaloleva veski juures oma teenitud publiku leiab.
Lisada võib ka, et projekti autorid on kord sama laevaga Kunstiakadeemia tudengitena 1996 a. merel käinud
( start kell 3 öösel ), millest meeles väga eredad ja võimsad mälestused.

EKL Muhu A.I. Kunstitalu – koduleht
Muhu A.I. Kunstitalu – facebook leht
Kunstitööfestival “NOA LAEV” – transpordipäeva video (13.10.2019)

_ _ _

Work(art) Festival group->

Tiiu Rebane, Karl-Kristjan Nagel, Taave Tuutma, Leila Lükko (Estonia); Pascal Pignon Jaf (France),
Gustavo Bocaz (France/Chile).

Film – Karol Ansip / heli – Leila Lükko.
Curators – Tiiu Rebane & Karl-Kristjan Nagel

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8.03.-8.04.2019  /   Latvia, Riga, LMS Gallery ( 11. novembra krastmala 35 )

Estonian  Painting  Association  exhibition “Expressive !”
– About  local  speech  in  the  global  era –
opening: 8.03. / 17.00

Eesti Maalikunstnike liidu valiknäitus Läti Kunstnike Liidu näitusesaalides Riias.
Näitus annab läbilõike Eesti eri põlvkondade maalikunstnike loomingust, püstitades hüpoteetilise platvormi -
kas neljateistkümne nimme eriilmelistena valitud autori loomingu ühisjooned võiksid Eestist väljaspool
eksponeerituna formuleerida siiski teatud ühise platvormi? Nii nagu Balti vabariikide maalikunst tervikuna
eristus üpriski reljeefselt nõukogude kunstikatla kontekstis ülejäänust (just parema informeerituse tõttu
maailmas toimuvast), eristusime me tuntavalt ekspressiivsemast Leedu kunstist, eristusime kõrgesteetilist
lõpetatust viljelevatest Läti maalijatest. Nüüd, kus raudne eesriie on langenud, globaalsete kunstitrendide
järgimine mitte ainult kunstnike, vaid ka publiku poole pealt iseenesestmõistetavaks saanud, tundub mulle,
et eesti maalijate balti vaatenurgast keemiliseks nimetatud koloriit on teatud ulatuses säilinud, maali-
tehnilised väljendusvahendid aga tunduvalt ekspressiivsemaks ja universaalselt mõistetavamaks muutunud.
Pastoosne maalimaneer ja abstraktselt ekspressiivne lõpetamatus on saanud eesti maalija kõnepruugiks ja
kunstiliseks praktikaks.

Näituse tuumiku moodustavad aktiivse näitusetegevusega maalijad, kellest igaühe kujundite areaal ja
teemadering on Eesti kunstivälja kontekstis piisavalt reljeefne, et kaubamärgina eristuda. Ometi pole
osalejad aga oma olemuselt mingid konservaatorid, pigem igavesed muutujad ja teisenejad. Eesti üle-
institutsionaliseerunud ja ülekureeritud kunstielu kontekstis on näitusel "Ekspressiivne!" esinevate maali-
kunstnike, nagu Rait Rosina, Alvar Reisneri, aga ka Alo Valge (viimane neist on oma maalialases tegevuses
pigem hüperrealismi kaldunud) performance-i laadsed aktsioonid märgiks üha kumuleeruvast ekspressiivsest
energiast ja nö loomingulisest rahuldamatusest. Ekspressiivne! on selles kontekstis pigem käimalükkaja ja
tagant-torkija. Andro Kööbi ja Tiina Tammetalu ruumi hõlmav totaalsus räägib kokkupuudetest installatiivsete
ruumikunstidega. Teatud mööndustega fotorealismi alla liigenduvad Alo Valge ja Saskia Järve on kaugel
neutraalsest, nö külmast pilgust, mõlemad kunstnikud omavad kindlat vaatenurka kujutatavale, nende
teoseid kontrollivate kujundite ekspressiivsus on väljaspool kahtlust. Ekspressiivsus ja selle varjus teatud
metafoorsus on omane nii Rait Rosina, Vano Allsalu, Jaan Elkeni kui Mari Roosvaldi loomingule, rusikad
taskus mentaliteedist kantud ühiskondlik positsioneering toidab Karl-Kristjan Nageli, Tiiu Rebase ja
Veiko Klemmeri sotsiaalselt tundlikku maaliloomingut. August Künnapu, ekspressiivse stilisatsiooni ja
värvihedonismi ristepunktis autorile ainuomast maalimateeriat kultiveeriva noorema põlve kunstniku
hillitsetud, kuid seda võimsam ekspressiivsus on kindlalt piiriülene ja kõnetab vaatajat Peterburist
Brooklynini. Möödaniku elu-olu väärtustavat maalilaadi esitava Uno Roosvalti kunstnikuna kultiveeritud
lähtepunkt on sedavõrd järjekindel, et võib prognoosida temaga peatselt juhtuda võivat kultuuri-antropo-
loogilist ümber-positsioneeringut - on ju uus nii mõnigi kord lihtsalt lõpuni äraunustatud vana - ja nii on
see üha uuesti ja uuesti.

20-saj voolujoonelise stiili-terminoloogiaga pole nii ehk teisiti midagi peale hakata, ühest küljest kehtivad
nad kõik omnipresentselt ja teisalt ei kehti enam üldse. Riia näitusel esinejate jaoks on maalikunst ammu
omaks võetud, fundamentaalne kunstimeedium, mille aktuaalsuses üksi esinejatest aga ei kõhkle.

Suureformaadilist nüüdismaali esitlev Eesti maalikunsti ekspositsioon on koostatud Pärnu Uue Kunsti
Muuseumis viimaste aastate eesti maalikunsti aastanäituste väljapanekute põhjal.

_ _ _

Artists ->

Vano Allsalu, Jaan Elken, Uno Roosvalt, Veiko Klemmer, Tiiu Rebane, Andro Kööp, Alvar Reisner,
Mari Roosvalt, August Künnapu,
Saskia Järve, Tiina Tammetalu, Rait Rosin, Alo Valge ja Karl-Kristjan Nagel.
Workgroup – Jaan Elken (text, design), Mari Roosvalt, Tiiu Rebane.

Estonian Painting Association – homepage
Estonian Painting Association – facebook page
“Expressive !” – exhibition facebook page

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5.03.-13.04.2019  /   Tallinn, Kastellaanimaja Gallery ( Kadriorg, Roheline Aas 3 )

Estonian  Painting  Union  exhibition “Park”
( Park  in  Estonian  Painting  1967-2019 )
opening: 5.03. / 17.00

Eesti Maalikunstnike Liidu uus näitus toob vaataja ette pargi kui füüsilise ja metafüüsilise ruumi kujutamise
Eesti maalikunstis 1970. aastatest tänaseni. Väljas on töid paljudel nimekatelt Eesti maalikunstnikelt:
Toomas Vint, Enn Põldroos, Evald Okas, Andres Tolts, Tiina Tammetalu jpt.

Kadrioru pargis asuvas Eduard Vilde muuseumi Kastellaanimaja galeriis avatakse 5. märtsil kell 17 Eesti
Maalikunstnike Liidu näitus "Park". Näitus vaatleb, kuidas on Eesti maalikunstis alates 20. sajandi lõpu-
kümnenditest kujutatud parki. Parki kui üht olulist maastiku
arhitektuurset ja metafüüsilist elementi, mis
eraldab ning ühendab linna maa ja metsaga, lahustades ajastute konventsioonide nähtavaid piire,
kustutades metsiku looduse hirmutavat üleolekut.

Millised on Eesti linnapargid, millistena on näinud neid meie maalikunstnikud. Näitus annab võimaluse
saada väike ülevaade Eesti maalikunsti lähiajaloost ja arengutest, tutvuda Kunstifondi valikutega aastatel
1970-1990, võrrelda arhiiviteoseid kaasaegsetes maalides kajastuva maailmatunnetusega.

_ _ _

Artists ->

JAAK ADAMSON, VANO ALLSALU, OLGA TERRI, LEMMING NAGEL, EVALD OKAS, JÜRI PALM, URMAS PEDANIK,
PEETER PERE, ENN PÕLDROOS, LEMBIT SARAPUU, LUDMILLA SIIM, OLEV SUBBI, ANDRES TOLTS, TOOMAS VINT,
EDUARD EINMAN, JÜRI KASK, MARA LJUTJUK, MARI ROOSVALT, KARL-ERIK TALVET, MARTIN KAARES,
TIINA TAMMETALU, MARIA SIDLJAREVICH, ANDRO KÖÖP, KARL-KRISTJAN NAGEL, VILEN KÜNNAPU, jpt.

Curator – Tiiu Rebane

Estonian Painting Association – homepage
Estonian Painting Association – facebook page
“Park” – exhibition facebook page

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.02.-23.02.2019  /   Tallinn, Draakon Gallery ( Pikk 18 )

Tiiu Rebane
“Atlas”         painting

Alates esmaspäeva, 04.02.2019 pärastlõunast on Draakoni galeriis avatud TIIU REBASE isiknäitus "Atlas".
Reedel, 22. veebruaril algusega kell 17.00 toimub galeriis näituse lõpetamine.

Näitusel on eksponeeritud kunstniku värskeim maalilooming, mis autori sõnul on maalikunstniku pilguheit
kaasajale.
Tiiu Rebane esineb näitustel alates 1994. aastast, mil alustas loometegevust foto- ja installatsiooni-
kunstnikuna. Edasised maaliõpingud Eesti Kunstiakadeemias ning lisastuudium Eesti Humanitaarinstituudi
kultuuriteooria magistrantuuris lõid aluse eksistentsiaalse maali viljelemisele ning realismitaotlusele.
Tiiu Rebase peamine töömeetod on dokumentalistika ja eriilmelise manerismi süntees, käsitledes
teemadena ruumi, inimest ja aega. Väljendusvahenditena kasutab ta loomingus maali, fotot, kollaazi ja
videot. Alates 2013. aastast on kureerinud ka mitmeid näituseid ja projekte. Ta on Eesti Kunstnike Liidu
Muhu Kunstitalu projektijuht ja alates 2018. aastast Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Tiiu Rebane
on teinud koostööd erinevate autoritega, sh Karl-Kristjan Nagel, Prohor Alekseev, Jimi Tenor jt.

Näitus jääb avatuks kuni 23. veebruarini 2019.

Tiiu Rebane – homepage
Tiiu Rebane – facebook
Draakon gallery

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

17.12.2018-12.01.2019  /   Tallinn, Draakon Gallery ( Pikk 18 )

Karl-Kristjan Nagel
“Posterity.  One  parallel  closing  time”     painting-video
opening: 17.12. / 17.00

VIDEO (playlist)

Näitus koondab valiku uusi maale ja dokumentaalseid videotöid mis tegelevad järelmaailma idee ja maiselt
ebameeldivate eksistentsiteemade sulgemise mõistega. "For posterity" ("Järeltulevatele põlvedele") kõlab
läbi Tom Waits'i sõnade albumi 'Closing Time' viimase, samanimelise instrumentaalloo eel. Antud näitus on
pühendatud kõigele sellele kallile, mida üks indiviid on määratud igapäevaselt kaotama - omaenese elu,
mälestused või lähedased kaasteelised ( lähedased autorid ).

“Posterity” – exhibition facebook page
“Posterity” exhibition text
Draakon gallery

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8.11.-27.12.2018  /   Tallinn, Swedbank private banking gallery ( Liivalaia 8 )

Estonian  Painters  Union  exhibition  “Painting  the  Forest”
opening ( Liivalaia 8 / 10&11 floor ): 8.11. / 15.00

Eesti Maalikunstnike Liidu (EML) ja Swedbanga koostööna on Swedbanga privaatpanganduse ruumides alates
8.novembrist avatud ülevaatlik loodusmaalinäitus Maalides Metsa, mis võtab kokku EML ühe tänavustest
peateemadest - loodusmaali aktuaalsuse küsimuse.

Muhu Kunstiresidentuuris (www.ai-res.org) toimunud näituse eelüritusena tõi EML korraldatud maali-
sümpoosium Maalides Metsa kokku ligi 15 kunstnikku Eestist, Soomest, Saksamaalt ja Venemaalt.
Sümpoosiumi loengute – seminaride eesmärgiks oli selitada uued võimalikud
looduskäsitlused
kaasaegses maalis ning järeldada, kas zanri viljelemise mõte jääb kaas
aegsest elust maha või on
looduse piltidel tänapäeva inimesele ikka veel midagi öelda.

Nii kõnelesid sümpoosiumil Prof. Jaan Elken, loodusaktivist Linda-Mari Väli, filosoof Hasso Krull, kunsti-
teaduse magistrant Leila Lükko, kunstnik.kuraator Tiiu Rebane jt Metsast, metsikusest, nartsissismist,
dekadentsist ja ökognoosisest, Metsa mõistest ja kujutamise viisidest kunstiajaloos, Metsast kaasaegses
kunstis ja rahvakultuuris, Ökokriitikast jpm.

Loodus on olnud Eesti kultuurist lahutamatu osa, seda nii hingestatud looduslüürika ja müstitsismina kui
ainesena, millest teadlikult kaugeneda. Just loodus on see tugipunkt, millele Eesti kujutava kunsti traditsioon
näib püsivalt toetuvat ning loodus on traditsiooni
liselt ka prisma, läbi mille inimene oma elu ning olemist
mõistab ja ette kujutab.. või ehk millest tervenisti distantseeruda soovib.
Olles eurooplased näime endiselt
olevat valdavalt metslased ehk metsarahvas, kellel sammal, seened ja puudemühin tuntavalt veres püsivad
ning kuidagi lahti ei lase.

Näitus on avatud novembrist detsembri lõpuni Swedbank privaatpanganduse galeriis, taasluues Tallinna kohal
kõrguvatesse koosolekuruumidesse ettekujutlust kunstimõtte arengutest, Eestimaa suvest, looduse lüürikast
ja olemise füüsikast.
Loodame et näitus saab olema muljeterohke taaskohtumine Eesti maalikunsti ning
loodustunnetuse eri variatsioonidega.

_ _ _

Artists ->

Vano Allsalu, Jüri Arrak, Jaan Elken, Herlet Elvisto, Pille Ernesaks, Ivar Kaasik, Veiko Klemmer,
Piret Kullerkupp, Philip Arvo Luik, Helle Lõhmus, Elo-Mai Mikelsaar,
Anne Moggom, Lilian Mosolainen,
Karl-Kristjan Nagel, Mall Nukke, Tiiu Pallo-Vaik,
Juss Piho, Kristiina Pärk, Tiit Pääsuke, Jane Remm,
Mari Roosvalt, Uno Roosvalt,
Leho Rubis, Kamille Saabre, Valev Sein, Anatoli Strahhov, Karl-Erik Talvet,
Tiina Tammetalu,
Margus Tiitsmaa, Toomas Vint, Eduard Zentsik (Eesti); Päivi Pussila ja Raimo Törhönen
(Soome).

Curator – Tiiu Rebane

Estonian Painters Association – homepage
Estonian Painters Association – facebook page
“Painting the Forest” – exhibition facebook page

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

31.10.-25.11.2018  /   Haapsalu, City Gallery

Estonian  Painters  Union  exhibition  “Thought.  Staging”
opening: 31.10. / 16.00

Artists ->

Ivi Arrak, Ashot Jegikjan, Kai Kaljo, Kalli Kalde, Veiko Klemmer, Helle Lõhmus, Mara Ljutjuk, Lilian Mosolainen,
Johanna Mudist, Mall Nukke, Sirje Petersen, Katrin Piile, Jane Remm,
Karl-Kristjan Nagel, Mari Roosvalt,
Rait Rosin, Elis Saareväli, Anatoli Strahov, Karl-Erik Talvet, Jana Wiebe, Oleg Wiebe.

Curator - Tiiu Rebane

Estonian Painters Association – homepage
Estonian Painters Association – facebook page
“Thought. Staging” – exhibition facebook page

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

16.-22.07.2018  /   EAA Muhu A.I. Residency, Nõmmküla

Art  symposium  “Painting  the  Forest”
opening: 16.07. / 19.30

     

Loodus on alati olnud Eesti kultuurist lahutamatu osa, seda nii hingestatud looduslüürika ja müstitsismina
kui ainesena, millest teadlikult kaugeneda. Just loodus on see tugipunkt, millele Eesti kujutava kunsti
traditsioon näib püsivalt toetuvat ning loodus on traditsiooni
liselt ka prisma, läbi mille inimene oma elu
ning olemist mõistab ja ettekujutab.. või ehk millest tervenisti distantseeruda soovib. Olles eurooplased
näime endiselt olevat valdavalt metslased ehk metsarahvas, kellel sammal, seened ja puudemühin
tuntavalt veres püsivad ning kuidagi lahti ei lase, tahame siis seda või mitte.

Kutsume suvel üheks nädalaks kokku ligi 20 maalikunstnikku üle Eesti et näha milline on, või saab olla,
kaasaegne loodusmaal. Ning kas selle viljelemise mõte jääb kaasagsest elust maha või on looduse piltidel
tänapäeva inimesele veel midagi öelda.

Sümpoosiumi seminare ja töötube viivad läbi Prof. Jaan Elken, Hasso Krull, Linda-Mari Väli, Leila Lükko,
kunstnikud Tiiu Rebane, Karl-Kristjan Nagel ja teised kutsutud lektorid.

Sümpoosiumi üldisteks seminariteemadeks on - Metsa roll ja mõiste kultuuriajaloos, Mets Eesti kunstis,
Ökokriitika - mis see on.

Hilissügisel seisavad Muhu Kunstitalus valminud ja metsale pühendatud teosed kõrvuti paljude teiste Eesti
kunstnike maalidega näitusel Tallinnas Swedbank pangandusruumides, taasluues koondava näitusega
ettekujutlust kunstimõtte arengutest, Eestimaa suvest, looduse lüürikast ja olemise füüsikast.

Eesti Maalikunstnike Liit pakub Muhu Kunstitalu näitusel publikupreemia pälvivale teosele võimaluse
osaleda novembris EML aastanäitusel "Mõte.Lavastus", Haapsalu Linnagaleriis.

EAA Muhu A.I. Residency – homepage
Muhu A.I. Residency – facebook page
“Painting the Forest” – symposium facebook page
Futu Muhu 2018 “Painting the Forest” – program and registration

_ _ _

Artists ->

Painting –  Viktor Puzo (Russia); Raimo Törhönen, Päivi Pussila (Finland); Jane Remm,
Elo-Mai Mikelsaar, Piret Kullerkupp, Karl-Erik Talvet, Leila Lükko, Karl-Kristjan Nagel,
Tiiu Rebane (Estonia).
Installation – Hans Kempel, Beate Spitzmüller (Germany).
Film – Karol Ansip (Estonia).
Curator – Tiiu Rebane

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

26.04.2018  /   Tallinn, Kuku Club ( Vabaduse väljak 8 )

“Lary 7, Toimi Tytti, Jimi Tenor”
opening: 26.04. / 20.00

    

KUKU Klubi ja IDETO esitlevad - Kontula Electronic 2018 peaesinejate LARY 7 New York, DJ TyTTi alias
TOIMI TYTTI ja JIMI TENOR'i kontsert Tallinnas. 26.aprillil, algusega kell 20.00.

LARY 7 esitleb Eesti publikule 16 mm filmilindilt fundamentaalset psühhedeelset teost OWL MOVIE, 35'
mida saadab autori muusikaline performance.

JIMI TENOR ja DJ TyTTi sisustavad 26. aprilli õhtut oma tuntud ja tundmatus headuses.
Muusikalisetele esinemistele sekundeerib ALEXANDER HACKE & DANIELLE DE PICCIOTTO dokumentaalfilmi
"NOT JUNK YET: THE ART OF LARY 7" Eesti esmaesitlus klubi suitsuruumis.

“Lary 7, Toimi Tytti, Jimi Tenor” – facebook page
IDETO Arts Management
IDETO facebook page

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7.02.-26.03.2018  /   Tallinn, Drama Theatre

Karl-Kristjan Nagel
“Say  Cease”         painting
opening: 7.02. / 16.00

“Say Cease” – exhibition facebook page

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

13.-17.12.2017  /   Tallinn, ARS Art Factory, Project Space

“Nuntius – Supersonic”
opening: 13.07. / 19.30

Tummfilm “Nuntius” + näitus->

Maailmanimega Soome muusikute Jimi Tenori, Jori Hulkkoneni ja Mr.Normall’i kontsertfilmi “Nuntius” Eesti esmaesitlus jõulukuises Tallinnas.

“Nuntius” on 60 minutiline film, kus peaosas esineb Soome futuristist näitleja Mr. Normall.
Filmi näidatakse vaid Jimi Tenori ja Jori Hulkkoneni elektroonilise elavmuusikakontserdi saatel. Film räägib teekonnast ühest dimensioonist teise. “Nuntiuse” näol on tegemist Goddardi vaimus stsenaariumivabalt ning improviseerides filmitud futuristliku road-movie’ga, mille võttekohtadeks olid 2017 aastal Eesti kultuuriliselt laetud maastikud.
“Nuntius”, kui sisuliselt tummfilm, on inspireeritud eelkäijatest nagu Andaluusia koer, Nosferatu ja Metropolis. Kaasaegsematest mõjutajatest saab nimetada Sergei Eisensteini “Ivan Julma”, Andrei Tarkovski “Solarist” ning Stanley Kubriku “Kosmoseodüsseiat”.
“Nuntius” – ühe mehe dimensioonidevaheline rännak.. Mr.Normall on saadetud lähetusse planeedile Maa, ülesandega tuua sealt oma koduplaneedile midagi väga olulist.. “Nuntiuse” näol on tegemist visuaalse poeemiga, mida saadab elavas esitluses elektrooniline muusika.

IDETO Arts Management
“Nuntius – Supersonic” – facebook page
“Nuntius” (Trailer) – youtube

_ _ _

Kontserdile järgneb Eesti-Soome kunstnike ühisnäituse Supersonic avamine.
Artists – Jimi Tenor, Merle Luhaäär, Roope Ahola, Karl-Kristjan Nagel, Tuomo Kangasmaa, Noolegrupp, Meeland Sepp, Taave Tuutma, Kaarel Kütas, Tiiu Rebane.

Näitusel esinevaid autoreid ühendab idee kunstist kui abstraktsete mõttemasinate kollektsioonist, mille suhestumine kaasajaga omab kriitilis-ekstaatilist iseloomu.
Kunstnike vahel kujunenud koostöö keskpunktis on esmajärjekorras mõtteline perifeeria ehk kõrvalelükatu, st. kõik see mis räägib enese eest kuid seda tsentris unustatud keeles. Need on loodus, tulevik, teised kultuurid jne ehk kõik see, mille eest kaasaeg end kindlustab omaloodu tühistumise kartuses.
Teosed käivitavad uue abstraktsionismi kui tunnetuse kujunemisprotsesse oma ükskõikse külgetõmbavusega.

Organizer – IDETO MTÜ
Curator – Tiiu Rebane

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

24.11.-15.12.2017  /   Austria, Krems, Galerie Daliko

“Estonian Nature, Black and White”
opening: 24.11. / 19.00

Näitus heidab mõtliku pilgu Eesti olemusele.
Näitusel esinevad autorid, kes on pikema või lühema perioodi vältel elanud ja töötanud EKL Muhu Kunstitalus. Residentuuri eraklik asukoht, selle arhailine omapära ning kaugus kaas- aegsetest kultuurikeskustest on inspireerinud kunstnikke looma rea ainulaadseid teoseid milles võib tabada nii ajatut metafüüsikat kui jõulist poeesiat.

Artists ->

Painting – Markus Kasemaa, Jana Wiebe, Tiiu Rebane, Karl-Kristjan Nagel
Print – Tibor Csabai, Dorottya Kovacs, Helen Tago Mullaste, Britta Benno, Zsofia Sztranyak, Kelli Valk, Dora Eszter Molnar, Kadri Toom, Imre Bodnar, Lilli-Krõõt Repnau, David Mallard, Lembe Ruben, Kalli Kalde, Kristina Paabus, Kaija Kesa, Paulis Liepa, Mari Prekup
Curator – Tiiu Rebane

“Estonian Nature” – exhibition facebook page

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.-8.10.2017  /   France, Paris, Galerie 12 Avenue Des Arts

“C’est La Vie” ( Futu Muhu 2017 )

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14.-15.07.2017  /   EAA Muhu A.I. Residency, Nõmmküla

Art Festival “Futu Muhu 2017 – 100 Years”
opening: 14.07. / 17.00

         

Festival artists->
Performance - Hannah Harkes, Mari Prekup, Kaarel Kütas, Meeland Sepp, Taave Tuutma, Tsirkus-Kunst-Teater
Põleva Kaelaga Kirjak (Estonia); Jana Zatvarnicka (Slovakia); Project Heroina (Estonia/Portugal).

Installation - Noolegrupp (Estonia)
Sound-installation - Roope Ahola (Finland)
Painting - Jana Zatvarnicka (Slovakia)
Print - Alexander Morozov (Russia)
Video - Azsacra Zarathustra, Alexander Morozov (Russia); Roope Ahola, Tuomo Kangasmaa (Finland);
Ville Karel Viirelaid,
Merle Luhaäär, Leila Lükko, Daniel Janson, Karl-Kristjan Nagel, Tiiu Rebane (Estonia).
Curator - Tiiu Rebane

EKL Muhu A.I. Kunstitalu – koduleht
Muhu A.I. Kunstitalu – facebook leht

_ _ _

Festival – Concert
beginning: 14.07. / 21.00

Performers – Jimi Tenor (Soome); Prohor (Venemaa); Juhan Vihterpal, Woldemare, Meelis Salujärv (Eesti).

Jimi Tenor
Prohor TV
Juhan Vihterpal
Woldemare
Meelis Salujärv

_ _ _

Festival – Tsirkus-Performans
beginning: 15.07. / 13.00

Tsirkus-Kunst-Teater “Põleva Kaelaga Kirjak”

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.03.-3.04.2017  /   Slovenia, Ptuj, New City Gallery

“After  China  2016  Group”
opening: 3.03. / 19.00

    

Artists ->

Desislava Mincheva (Bulgaria), Ivona Juric (Croatia), Josip Tiric (Croatia), Karl-Kristjan Nagel (Estonia),
Tibor Gyenis (Hungary), Eva Szakal (Hungary), Agne Jonkute (Lithuania), Sinisha Kashalevski (Macedonia),
Drasko Dragas (Montenegro), Arkadiusz Karapuda (Poland),
Zolt Kovac (Serbia), Dushan Fisher (Slovenia),
Franc Golob (Slovenia)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.02.-3.04.2017  /   Tallinn, Drama Theatre

Tiiu Rebane
“On  Earth”        painting

Tiiu Rebane – homepage

________________________________________________________________________________________

page> 3 (2012-2016)

 

TALKOUT
Yegor Letov - GrOb

Kontakt

info@nagelid.ee