TEKST

 
       "Eesti Päevaleht" 
12.02.2007

"Vaalas avatakse näitus sümboolsest hukkamisest"

Mari Peegel

Neljapäeval, 15. veebruaril kell 17 avavad Vaalas näituse kunstnikud Tiiu Rebane ja Karl Nagel, kaasatud on ka
kaks noort autorit -
kunstnikunimedega Juka ja Suicide.

Näitus kannab pealkirja "Execution" ("Hukkamine"). Rebase ja Nageli sõnul viitab pealkiri eksistentsiaalselt lõplikule.
"Inimene võib
teatavasti elus surra mitmeid kordi ja omab seejuures vaba valikut oma timukale. Näitus portreteerib
mässavat inimest seoses tema
väljumisega kollektiivsest kultuurist, vaatleb situatsiooni peale sümboolset surma,
millele ei järgne reeglina mitte haudvaikus, vaid
vastuseis ja sõda," kirjutavad kunstnikud pressiteates.

Näituse kuraatori Ellu Maari sõnul on Rebane ja Nagel on tuntud kunstnikena, kes teevad maali vahenditega mõttekunsti.
Ekspressiivses
laadis käsitlevad nad nii elulisi kui ühiskonda puutuvaid teemasid ning on sageli teravad ja opositsioonilised,
kuid alati sügavad ja komplekssed.
Näitus "Execution" ei ole ühese ja kitsalt mõistetava ideoloogilise sõnumiga.

Tiiu Rebane esitleb töid, kus eelnevaga võrreldes on rohkem maali ja vähem teksti. Tema tööd ei taotle revolutsiooni ning
käsitlevad
eksistentsiaalseid teemasid tundlikult ja avaralt.

Karl Nagel soovib enda sõnul teha loomingulist vahekokkuvõtet, käsitledes teemasid, mis teda läbi loomingu on huvitanud.
Nagel jätkab portree
zhanris ning tõstab esile peavoolust esile kerkivaid inimesi, isiksusi sotsiaalia äärealadelt, kelle vaim
tõuseb kõrgemale ajastu kontekstist.
Mõlemad kunstnikud möönavad, et neid on mõjutanud viimase aasta olulisim
sündmus - tütre sünd.


Kaasatud kunstnikud Juka ja Suicide on nn "professionaalse" kunstihariduse poolt suunamata noored, keda seob selle
näituse konteksti sarnane
maailmavaade ja kelle esitletavad teosed on omamoodi kommentaariks näituse teemale.

Näitus jääb avatuks 6. märtsini.https://epl.delfi.ee/artikkel/51075240/vaalas-avatakse-naitus-sumboolsest-hukkamisest