N a g e l i d

    Tiiu Rebane

        PAINTINGS

 
        1990

       - "Leaves" / "Lahkub" oil, hardboard / õli, papp 1995 (100x140 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Trinity" / "Kolmainsus" oil, acrylic, paper, hardboard / õli, akrüül, paber, papp 1996 (120x343 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Woman" / "Naine" oil, hardboard / õli, papp 1996 (111x61 cm)
- "Type" / "Tüüp" oil, hardboard / õli, papp 1996 (107x122 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Autumn crash" oil, hardboard / õli, papp 1996 (105x105cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Painting" / "Maal" ( Karl-Kristjan Nagel, Tiiu Rebane ) oil, hardboard / õli, papp 1996 (61x121 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Man & Woman" / "Mees & Naine" oil, acrylic, wood, hardboard / õli, akrüül, puit, papp 1997 (240x200 cm)
- "Sister" / "Õde" oil, acrylic, hardboard / õli, akrüül, papp 1997 (150x130 cm)
- "Body, II" / "Keha, II" oil, hardboard / õli, papp 1997 (122x107 cm)
- "Body, IV" / "Keha, IV" oil, hardboard / õli, papp 1997 (122x107 cm)
- "Kitchen" / "Köök" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 1997 (120x120 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Human Like" oil, acrylic, hardboard / õli, akrüül, papp 1998 (210x190 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Roosa" oil, acrylic, metal, canvas / õli, akrüül, metall, lõuend 1998 (100x100 cm)
- "Roheline" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 1998 (100x100 cm)
- "Protsess, I-IV" oil, acrylic, metal, hardboard / õli, akrüül, metall, papp 1998 (4x 50x50 cm)
- "Terra Incognita" oil, acrylic, photo, metal, wood, hardboard / õli, aküül, foto, metall, puit, papp 1998 (3x 120x300 cm) /
( private collection / erakollektsioon )
- "Keha" oil, acrylic, hardboard / õli, akrüül, papp 1998 (125x170 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Sex" oil, acrylic, paper, hardboard / õli, akrüül, paber, papp 1998 (130x170 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Gate" / "Värav" stained glass / vitraazmaal 1998 / ( private collection / erakollektsioon )
- "War - possible and impossible things" ( diploma ) / "Sõda - võimalikud ja võimatud asjad" ( diplom ) oil, acrylic, photo, hardboard /
õli, akrüül, foto, papp 1999 (4x 200x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )       2000

       - "All that I know about you" / "Kõik mis ma sinust tean" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2001 (150x150 cm) /
( private collection / erakollektsioon )
- "All about my life" / "Kõik minu elust" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2001 (150x140 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "About selfdefence" oil, canvas / õli, lõuend 2001 (70x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "All about freedom" / "Kõik vabadusest" oil, acrylic, hardboard / õli, akrüül, papp 2002 (160x160 cm)
- "All about living" / "Kõik elamisest" oil, acrylic, hardboard / õli, akrüül, papp 2002 (160x160 cm)
- "All" / "Kõik" oil, canvas / õli, lõuend 2002 (100x130 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "All about good-bad" ("Questions to bourgeoisie, II") / "Kõik heast-halvast" ("Küsimused väikekodanlasele, II") oil, acrylic, hardboard /
õli, akrüül, papp 2002 (80x120 cm)
- "All about feeling" ("Questions to bourgeoisie, II") / "Kõik tundmisest" ("Küsimused väikekodanlasele, II") oil, acrylic, hardboard /
õli, akrüül, papp 2002 (80x120 cm)
- "All about the thought" ("Questions to bourgeoisie, II") / "Kõik mõttest" ("Küsimused väikekodanlasele, II") oil, acrylic, hardboard /
õli, akrüül, papp 2002 (80x120 cm)
- "All about awareness" ("Questions to bourgeoisie, II") / "Kõik teadvustamisest" ("Küsimused väikekodanlasele, II") oil, acrylic, hardboard /
õli, akrüül, papp 2002 (80x120 cm)
- "13. apostle, I-XIII" / "13. apostel, I-XIII" oil, canvas / õli, lõuend 2002 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "What is this ?" / "Mis see on ?" oil, canvas / õli, lõuend 2002 (90x90 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "What is fear ?" ("Questions to bourgeoisie, III") / "Mis on hirm ?" ("Küsimused väikekodanlasele, III") oil, canvas / õli, lõuend 2003
(150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "What is longing ?" ("Questions to bourgeoisie, III") / "Mis on igatsus ?" ("Küsimused väikekodanlasele, III") oil, canvas / õli, lõuend 2003
(150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "What is power ?" ("Questions to bourgeoisie, III") / "Mis on võim ?" ("Küsimused väikekodanlasele, III") oil, canvas / õli, lõuend 2003
(150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "What is lie ?" ("Questions to bourgeoisie, III") / "Mis on vale ?" ("Küsimused väikekodanlasele, III") oil, canvas / õli, lõuend 2003
(150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "What is inertia ?" ("Questions to bourgeoisie, III") / "Mis on inerts ?" ("Küsimused väikekodanlasele, III") oil, canvas / õli, lõuend 2003
(90x100 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Darwin is dead" oil, canvas / õli, lõuend 2003 (90x90 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Halt" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2004 (90x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "The Line" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2004 (90x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Nida, II" õli, vineer 2004 (50x50 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Nida, III" õli, vineer 2004 (50x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Is" / "On" acrylic, wood / akrüül, puit 2005 (2x 150x110 cm)
- "Long live !" / "Elagu !" acrylic, wood / akrüül, puit 2005 (15x 100x100 cm)
- "Thoughts as aesthetical objects, I-VIII" oil, canvas / õli, lõuend 2003 (8x 90x90 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "What does your free will and subconciousness generate" oil, canvas / õli, lõuend 2007 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Subject to subject, object to object" oil, canvas / õli, lõuend 2007 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Meditate and go home" oil, canvas / õli, lõuend 2007 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Impossible to exploit o la la absurdista" oil, canvas / õli, lõuend 2007 (150x150 cm)
- "Sex or death" oil, canvas / õli, lõuend 2007 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Field" / "Väli" oil, canvas / õli, lõuend 2007 (80x100 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "View. On Leesi beach" / "Vaade. Leesi rannal" oil, canvas / õli, lõuend 2007 (70x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Leesi, VII" oil, hardboard / õli, papp 2007 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Leesi, VIII" oil, hardboard / õli, papp 2007 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Leesi, IX" oil, hardboard / õli, papp 2007 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Leesi view, III" / "Leesi vaade, III" oil, hardboard / õli, papp 2007 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Leesi view, V" / "Leesi vaade, V" oil, hardboard / õli, papp 2007 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Leesi view, IX" / "Leesi vaade, IX" oil, hardboard / õli, papp 2007 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Leesi view, XI" / "Leesi vaade, XI" oil, hardboard / õli, papp 2007 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Leesi view, XII" / "Leesi vaade, XII" oil, hardboard / õli, papp 2007 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Love or Life" oil, canvas / õli, lõuend 2008 (150x160 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Letov" oil, canvas / õli, lõuend 2008/2009 (145x150 cm)
- "The Mirror" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (120x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Smoke, I-IV" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (70x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Letov - concert, I" / "Letov - kontsert, I" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (60x80 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Letov - concert, II" / "Letov - kontsert, II" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (60x80 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Benjamin Fulford" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (110x100 cm)
- "Alex Collier" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (70x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Alex Collier" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (70x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Chemtrail" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (110x100 cm)
- "Chemplains, I" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Chemplains, II" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Chemplains, III" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Chemplains, IV" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (25x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Cloudbuster" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (50x30 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Landscape, I" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (20x30 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Landscape, II" oil, canvas / õli, lõuend 2009 (20x30 cm) / ( private collection / erakollektsioon )       2010

       - "The Mirror" oil, canvas / õli, lõuend 2010 (35x61 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Mullholland Drive" oil, canvas / õli, lõuend 2010 (40x60 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Mullholland Drive, II" oil, canvas / õli, lõuend 2010 (40x60 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Princess" / "Printsess" oil, canvas / õli, lõuend 2010 (70x90 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "White Mane" oil, canvas / õli, lõuend 2010 (50x61 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "The Red Balloon" oil, canvas / õli, lõuend 2010 ( 33x41 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Alex Jones" oil, canvas / õli, lõuend 2010 (90x65 cm)
- "Black Round Table" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2011 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Inside Job" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2011 (170x130 cm)
- "BaAl" acrylic, canvas / akrüül, lõuend 2011 (60x50 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Air Baby" oil, canvas / õli, lõuend 2011 (110x100 cm)
- "Horse" / "Hobune" oil, canvas / õli, lõuend 2012 (150x150 cm)
- "Free Energy" oil, canvas / õli, lõuend 2012 (2x 150x110 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Twin Tree" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2012 (150x110 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Future" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2012 (150x110 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Future, II" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2012 (6x 60x60 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Kiss of Giant" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2012 (3x 60x60 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "The Name of the Rose" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2012 (116x89 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Free Energy, II" acrylic, canvas / akrüül, lõuend 2012 (5x 35x50 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Leo Lyon Zagami" oil, canvas / õli, lõuend 2012 (89x116 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Kaoru Nakamaru" oil, canvas / õli, lõuend 2012 (89x116 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Kiss" oil, canvas / õli, lõuend 2013 (140x100 cm)
- "Abracadabra" oil, canvas / õli, lõuend 2013 (140x100 cm)
- "House music" oil, canvas / õli, lõuend 2013 (100x110 cm)
- "Artist Hand" oil, canvas / õli, lõuend 2013 (80x60 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Hand" / "Käsi" oil, canvas / õli, lõuend 2013 (70x50 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Rose" / "Roos" oil, canvas / õli, lõuend 2013 (50x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Statue, I" oil, canvas / õli, lõuend 2013 (35x27 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Statue, II" oil, canvas / õli, lõuend 2013 (50x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Memories of work, I" oil, canvas / õli, lõuend 2014 (50x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Memories of work, II" oil, canvas / õli, lõuend 2014 (70x50 cm)
- "Memories of work, III" oil, canvas / õli, lõuend 2014 (70x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Memories of work, IV" oil, canvas / õli, lõuend 2014 (60x60 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Rough" ("Memories of work") oil, canvas / õli, lõuend 2014 (150x160 cm)
- "Memories of work" oil, canvas / õli, lõuend 2014 (89x116 cm)
- "Flower-skin" oil, canvas / õli, lõuend 2014 (60x60 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Flower flower" oil, canvas / õli, lõuend 2014 (80x80 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Mirror, II" / "Peegel, II" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2015 (50x70 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Tulip" / "Tulp" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2015 (30x40 cm)
- "Memories of work" oil, canvas / õli, lõuend 2015 (30x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Blue gold, I" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2016 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Black gold" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2016 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Desert" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2016 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Forest" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2016 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "White Horse" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2016 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Black Horse" ("Old Tori") oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2016 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Blue gold, II" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2016 (160x160 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Empty quarter - The plane" oil, canvas / õli, lõuend 2016 (160x160 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Mother" / "Ema" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2016 (160x160 cm)
- "Estonian horse, I" / "Eesti hobune, I" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2016 (60x60 cm)
- "Estonian horse, II" / "Eesti hobune, II" oil, canvas / õli, lõuend 2016 (100x100 cm)
- "Estonian horse, III" / "Eesti hobune, III" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2016 (100x100 cm)
- "Estonian horse, 34" / "Eesti hobune, 34" oil, canvas / õli, lõuend 2016 (70x70 cm)
- "Estonian horse, 44" / "Eesti hobune, 44" oil, canvas / õli, lõuend 2016 (70x70 cm)
- "Landscape" / "Maastik" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2016 (100x130 cm)
- "Arrival of a plane, I" oil, canvas / õli, lõuend 2016 (40x60 cm)
- "Arrival of a plane, II" oil, canvas / õli, lõuend 2016 (40x60 cm)
- "Arrival of a plane, III" oil, canvas / õli, lõuend 2016 (40x60 cm)
- "Arrival of a plane, IV" oil, canvas / õli, lõuend 2016 (40x60 cm)
- "Arrival of a plane, V" oil, canvas / õli, lõuend 2016 (60x60 cm)
- "Arrival of a plane, VI" oil, canvas / õli, lõuend 2016 (80x80 cm)
- "Beach" / "Rand" oil, canvas / õli, lõuend 2016 (60x80 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Zone, I" / "Tsoon, I" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2017 (150x150 cm)
- "Zone, II" / "Tsoon, II" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2017 (150x150 cm)
- "Mirror, II" / "Peegel, II" oil, canvas / õli, lõuend 2017 (100x100 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Flowers" / "Lilled" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2017 (160x120 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Trinity" / "Kolmainsus" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend (1996) 2017 (3x 120x120 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Up" ("Landscape") / "Up" ("Maastik") oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2017-2018 (150x150 cm)
- "Hands, I" / "Käed, I" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2018-2019 (70x140 cm)
- "Hands, II" / "Käed, II" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2018-2019 (70x140 cm)
- "Father" / "Isa" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2019 (160x160 cm)
- "All roads" / "Kõik teed" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2019 (180x150 cm)       2020

       - "Local forest" / "Kohalik mets" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2020 (150x150 cm)
- "Memories of work" / "Mälestusi tööst" acrylic, canvas / akrüül, lõuend 2020 (139x171 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Blue gold, III" acrylic, canvas / akrüül, lõuend 2020 (150x150 cm)
- "Old Tori" / "Vana Tori" acrylic, canvas / akrüül, lõuend 2020 (150x150 cm)
- "Stroomi beach" / "Stroomi rand" acrylic, canvas / akrüül, lõuend 2020/2021 (150x150 cm)
- "What is freedom ?" ("Questions to bourgeoisie") / "Mis on vabadus ?" ("Küsimused väikekodanlusele") acrylic, canvas / akrüül, lõuend 2021
(150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "What is idea ?" ("Questions to bourgeoisie") / "Mis on mõte ?" ("Küsimused väikekodanlusele") acrylic, canvas / akrüül, lõuend 2021
(150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "What is time ?" ("Questions to bourgeoisie") / "Mis on aeg ?" ("Küsimused väikekodanlusele") acrylic, canvas / akrüül, lõuend 2021
(150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Horse Nr.9" / "Hobune Nr.9" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2021 (150x150 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Time" ("Devotional Painting") / "Aeg" ("Pühendusega Maal") oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2021 (140x140 cm)
- "Black horse" / "Must hobune" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2022 (65x80 cm)
- "Horses on field" / "Hobused põllul" oil, canvas / õli, lõuend 2022 (65x80 cm)
- "Red horse" / "Punane hobune" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2022 (60x70 cm)
- "White horse / "Valge hobune" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2022 (60x60 cm)
- "Užava" oil, canvas / õli, lõuend 2023 (50x100 cm)
- "Užava lighthouse" / "Užava majakas" oil, canvas / õli, lõuend 2023 (65x80 cm)
- "Ventspils house" / "Ventspilsi maja" oil, canvas / õli, lõuend 2023 (40x40 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Oliwa" acrylic, canvas / akrüül, lõuend 2023 (60x80 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Arab" oil, acrylic, canvas / õli, akrüül, lõuend 2023 (80x80 cm) / ( private collection / erakollektsioon )
- "Pink horse" / "Roosa hobune" acrylic, canvas / akrüül, lõuend 2023 (60x60 cm)