"The End" - installatsioon, 05.1995 / Kuznetskii Most Kunstigalerii, Moskva, Venemaa

"1995 aastal teostatud 4x4x4 meetriste mõõtmetega kuup-kontstruktsioon "The End", mis esines tollase Sorose
Keskuse Eesti kunstnike Moskva projektis "Autoportree", oli mõtteliselt valmis samuti 1994 a. varasügisel, samal
ajal eelmise tööga. Sirbis ilmus juhuslikult sobiv näituse üleskutse, kuhu ka ideed pakkusin. Kuraatorile töö meeldis,
koguni sedavõrd, et näitusel Kuznetski Most Galeriis paigutati taies ruumis keskele.


Installatsiooni sisu ja mõte on lõpmatu soliptsistlik üldistus ja sublimatsioon mille väljatöötamist võib reaalselt
võrrelda eksistentsiaalse vajadusega lahkuda kõrbes edasi nii kaugele kui võimalik. Absoluutselt lakoonilisse,
peaaegu tühjusesse, kus säilivad
vaid põhilised algoritmilised eksistentsiaalsed allikad ja abstraktsioonid ning
ajakontsept vabaneb.

Installatsioonis on esikohal metafüüsilise ruumi fenomen - inimene, elu, infoväli, universum, teadvus kui must kast
jne. Ruumi respekteerimist, teemana ja suletud süsteemina kujutamist, arvestasin ja arendasin ka veel mitmetes
edasistes töödes. Ruumi seinad on täidetud monotoonselt korduva xerox kujutisega sigaretiga käest.
Käe kujund
on kokkuvõtlik üldistus inimesest - kasutada nägu või figuuri oleks tähendanud loobuda universaalsusest ja anda
teemale pigem imagoloogiline alatoon; sigaret on näteks elu, närvid, põlemine, kõnest loobumine, metafüüsiline
kõne, abstaktne dialoog, eraldumine ja protest. Kõik on visuaalselt pretensioonitu eksistentsialism, ruumis olijal
on võimalus kas nõustuda oma ilmuva sisemonoologi diktaadiga või mitte.
"

Tiiu Rebane
( "Isiklik Kunstibiograafia", 19.06.2008 )