"Kommoon" - installatsioon, 12.1996 / Halinga, Eesti Kunstiakadeemia näitus, II kursus

""Kommoon" - 1996 kineetiline installatsioon Kurismaa hindamisele. Koosneb kolmest mootoritega varustatud
meetrisest kettast millest igalühel on naise foto, kolmes erinevas staadiumis ehk vanuses. Kõik kolm on üks
ja seesama inimene, kõik kolm keerlevad ümber oma mõttelise telje, milleks on näo matemaatiline keskpunkt,
mille asukoht sõltub näoplaanist. Kolme naist traditsioonilises kunstis kujutatakse valge, punase ja musta kleidi
kontekstis. Minu variant vabastab naise selle teose raames taolisest objektiivsest sundolukorrast, näitab ilu ja
eksistentsiaalset traagikat avaramalt - muutes naise metamorfoosid üldinimlikumaks strateegiateväliseks
teemaks. Teose kineetilisuse ideest veel - mustvalgete kujutiste pöörlemine käivitab optilis-füüsikalise efekti -
teatud tekkival lainepikkusel muutub mustvalge pind värviliseks. Kommoon tuleneb sõnadest "come on" ja
"common", keeleline lapsus õhutab ületama levinud mentaalseid, sootsiumis kinnistunud, painajaid. "


Tiiu Rebane
( "Isiklik Kunstibiograafia", 19.06.2008 )