"Be polite" - installatsioon, 03.2001 / Open Studio, Viin, Austria

"Esimene näitus peale kooli lõpetamist. Kommertspakendid ( ettevõtete paberkotid ) ja kommertsinformatsioon
läbinuna subjektiivsusest, komponeeritud Second Hand kunstiteoseks. Algses ideaalis moodustab kompositsioon
värske prügimäe laadse kogumiku või totaalse, a'la ajalehtede korrapärase riiul-seina. On võimalik esitada ka
üksikute teostena. Üleskutse suurima sisemise pidulikkusega manifesteerida erakordset ja subjektiivset
absoluutset vähemust ning pakkuda seda näljastele silmadele. Sõna Polite määrab väljendi sisu, kus viisakus
on võrdsustatud poliitilisusega ning mis kaasajal eeldab isikule vabadust tarbimismentaalsusele ning igakülgsele
osalusele selles."


Tiiu Rebane
( "Isiklik Kunstibiograafia", 29.07.2008 )