TEKST

 
        "Sakala"
30.12.2006


"Kursusekaaslased näitavad töid"

Helgi Kaldma


Viljandi kunstisaali jõulunäitusele tõid oma töid kuus õpingukaaslasest kunstnikku, kes andsid väljapanekule nime
"Kohtumispaik Viljandis
30 aastat hiljem".
Need kuus, kes 1976. aastal lõpetasid toonase Eesti Riikliku Kunstiinstituudi, on Mai Paris, Urve Sunny-Dzidzaria, Ann Mikk,
Robert Suvi,
Lemming Nagel ja Anatoli Strahhov. Neist viimati nimetatu jäi seekord kohtumispaika tulemata.
Viljandisse meelitas kunstnikud Aate-Heli Õun, kes oli neile kui monumentaalmaali tudengitele andnud konsultatsiooni
interjööri ja
arhitektuuri alal.
Kuuest autorist on Viljandisse kõige sagedamini oma töid toonud Urve Sunny-Dzidzaria, kes on maalinud Kristjan Jaak Petersoni,
Johann
Kölerit, Mart Saart ja teisi Viljandiga seotud kultuurihiide.
Seekord, võttes arvesse Betti Alveri 100. sünniaastapäeva, oli Urve Sunny-Dzidzaria kandnud äsja valminud maalile poetessi
neljas eluetapis.
"
Üksainus portree oleks nii mitmetahulise poetessi puhul olnud vähe," sõnas kunstnik. "Võtsin aluseks "Tähetunni" ja
"Korallid Emajões" ning
nendest leiate maalil ka vihjeid."
Poetessile polevat meeldinud poseerida vanemas eas. Kuid tänane portreteerija leidis, et elutarka inimest kujutamata oleks
pilt jäänud
poolikuks.
Kuue hulgast on veel üks, Ann Mikk, viljandlastele mõneti tuttav: tema isa Lepo Mikko pärineb ju Viljandimaalt. Selle meistri
töid mäletab
vanem põlvkond. Ann Miku töödest jäi eriti silma 2002. aasta maal "Soovikala".
Just viie kunstniku Viljandi kunstisaali tuleku ja nende väljapaneku avamise ajaks saabus trükisoojana Põltsamaalt Ülo Alo
üheksas raamat
"Betti Alverile tähtedesse", mis on pühendatud nii poetessi 100. sünniaastapäevale kui Viljandi kunstniku
Evald Reieri 90. sünniaastapäevale
ning on tema sharzidega ilmestatud.

Ülo Alo luges oma teost esitledes järgmised read:

On ammugi raiutud reegliks:
harva Toome all veed
saavad peegliks.
Selles mööduvad pikkamisi
portreede järel portreed.
Me olime ükskord need...


Kuue kunstniku pildid jäävad kunstisaali viljandlastele vaadata 4. veebruarini.


Foto: Helgi Kaldma
Näituse avamisele olid tulnud Viljandi kunstisaali (paremalt) Robert Suvi, Mai Paris, Urve Sunny-Dzidzaria, Ann Mikk ja
Lemming Nagel.
https://sakala.postimees.ee/2178691/kursusekaaslased-naitavad-toid