TEKST

 
        "Eesti Päevaleht" 
13.04.1999


"Nagel kavandab suurmaali"

Ants Juske


Millega alustad oma elu kuuendat kümnendit?

Praegu kujundan uut pilti. Mäletate Ilja Glazunovi hiigelmaali pealkirjaga "20. sajandi müsteerium"? Seal olid peal kõik meie
sajandi tähtsamad tegelased. Mina hakkasin ilmselt seoses Jugoslaavia sündmustega tegema pilti "halvasti valitud sajandist".

Mis on Sul meie kuulsusrikka sajandi vastu?

Oleme ju endale erakordselt halva aastasaja valinud: üks sõda kasvab välja teisest, iga sõda klaarib eelmise sõja tulemusi.
Muud selles sajandis polegi. Hea küll, oleme saanud koolid ära lõpetada, mis aga on veel head olnud? Kavandatavas pildis tahan
kõik südame pealt ära rääkida. Kujutan ette juubeldamist käesoleva aasta lõpus - et kui elame esimese jaanuarini, siis elame
veel tuhat aastat.

Milline tuleb pilt?

Kujutan ette umbes viie-kuuemeetri pikkust maali. Üks "tuba" sellest pildist oleks nagu euroremont: üks maailmasõda lõpeb,
hakatakse tegema euroremonti - seni, kuni uus sõda kõik purustab. Siis jälle euroremont jne. Praegu on mul ainus auk sajandi
algusest I maailmasõjani - mis sõdu siit välja tuua. Esimene maailmasõda oli ju samuti Prantsuse-Preisi sõja tulem. Arvan, et
teen väga jõhkra ja jubeda töö. Kardan ainult, et kui selle kuhugi üles riputan, on ta ikkagi liiga ilus.

Sul paistab üldse viiekümnenda eluaasta ringis tulnud uus hingamine.

Oma elus olen saanud kolm preemiat: kunagi ammu Vilniuse noorte maalitriennaalil diplomi, siis andis kodanik Enn Põldroos mulle
mõni aeg hiljem üle ühe Riias toimunud miilitsapäevale pühendatud näituse diplomi - ise ei teagi, mis näitus, küllap seal mõni minu
maastik väljas oli. Kõige enam aga hindan eelmisel aastal kolleegide poolt antud Maalikunstnike Liidu aastapreemiat. Loomulikult,
kui kriitikud niimoodi käituvad, pean seda samuti hinnaliseks, aga see raputas mind natuke välja - sain aru, et polegi nii halvasti
teinud.


Lemming Nagel 51
Sündinud: 13.04.1948
Õppinud: Tartu 5. keskkool 1966, Kunstiinstituut 1976
Töötanud: Tallinna Laste Kunstikooli õpetaja 1977-1978, TKÜ vanemõpetaja 1985-1993, 1978-1985 ja alates 1993 vabakunstnik;
KL liige 1979https://epl.delfi.ee/artikkel/50770917/nagel-kavandab-suurmaali