TEKST

 
          "I (Ilma)Manipulatsiooni Kunsti Festival", 2013

http://wmafest.blogspot.com/
https://www.facebook.com/events/368667713252964/

_ _ _

Tallinn, I (Ilma)Manipulatsiooni Kunsti Festival (2013) avateemaga "CHEMTRAILING", oli uus alternatiivne kaasaegset
kunsti esitav eelarvevaba ja mittetulunduslik kunstisündmus.

Asukoht: Keila-Joa, Endise Nõukogude sõjaväebaasi territoorium
Avamine: 4. juuli 2013
Osalejad: Professionaalsed, amatöör- ning õpilastest kunstnikud kes töötavad foto, digiprindi, maali ja perfonmansiga.

Kunsti sisuks on esitada kaasaegses tegelikkuses eksisteeriva vabaduse piirid, määratleda piiride autorid. Tänapäeva
ühiskondlik-poliitilise mõtteloo tulemusena on peale uute sõdade ja energiakriisi olulise teemana protsesside keskpunkti
sattunud ka kliima. Ametlik termin "kliimastrateegia" reedab
ainese positsiooni ja annab põhjust oletusele "sõjas a'la sõjas".

Euroopa kultuurilugu ja tsivilisatsioon on kujunenud ja rafineerunud pidevas darvinistlikus progressiivses olelusvõitluses
ning see protsess, mis on läbikukkunud kuid mitte lõppenud, määrab ka tänapäeval inimeseüleselt objektiivse vabaduse
piirid. Kliimakujunduses rakendatavad meetodid mõjutavad inimeste objektiivset staatust, füüsist ja muudavad reaalsust
ning selle metafüüsilist peegelpilti. Kliima- ja rahasõjas on inimene objekt, peaaegu nähtamatult piiritletud ja mittevaba.
Objekt millele rakendatud jõud tingib alistumist või vastureaktsiooni. Kuivõrd eksisteerib avalikust kultuurist suurem ja
varjatult tegutsev kultuur, mille mäng käib üle kõigi peade. Kujutav kultuur vajab liikumist reaalsuse, deduktiivsuse ja
dokumentaalsuse suunas. Vabadus tuleb tagasi (?) võita._ _ _

Kodanikeühendus Puhas Taevas -
http://www.puhastaevas.ee/
Videokokkuvõte 4. juulil Keila-Joa raketibaasis toimunud (kliima/ilma)Manipulatsiooni KunstiFestivali töödest -
http://www.puhastaevas.ee/videokokkuvote-4-juulil-keila-joa-raketibaasis-toimunud-kliimailmamanipulatsiooni-kunstifestivali-toodest/

_ _ _


Tallinn (Weather)Manipulation Art Festival I (2013) was alternative international nonprofit and nobudget art event under
the theme "CHEMTRAILING", representing contemporary art.

Location: Keila-Joa, Former Soviet Military Zone
Opening: 4. July 2013
Participants: Professional, amateur and student artists working with monochromatic prints or photo, painting, performance.

About

The aim of art; it is nothing other than to give freedom to see, to hear, to walk, to live, to follow an ideal and to be truly
oneself - ie, to give sight to the blind, hearing to the deaf, the ability to walk to the lame, life to the dead, good news or ideals
to the poor and free will to those who are possessed by evil spirits. It never encroaches upon freedom, the restoration of which is
its unique aim.

It is more than pure and simple healing which is the object of art; it is the restoration of freedom, including here freeing from the
imprisonment of
doubt, fear, hate, apathy and despair.


_ _ _