TEKST

 
        "ERUDEERITUD  MISANTROOP"  /  VIDEO.12.2002

N.40 - N.47 "Tahad ? - Ühine !"
N.48 - N.60 "Erudeeritud misantroop"
N.61 - N.77 "Vestlused kulaktsioonist"


Valmisid järgmised 38 videot. Kasutatud on viimase 3 aasta pildi- ja helimaterjale kodumaa avarast kultuuriväljast.
Seekordseteks uuendusteks mitmes videos on valitud tekst-sissejuhatuse ning -lõpetusega originaalheli. Kuulda on
erinevaid loodushelisid: tuult, merd, loomi ja linde. Ülejäänud osades valitseb inimese kõne. Räägitakse kaasaja
sotsiaalsetel teemadel, ehk üldisemalt inimesest, ajaloost, uskumustest ja Jumalast. Esinevad preestrid, filosoofid,
raadioreporterid, või lihtsalt perekonnainimesed. Dialoogid, triloogid ning monoloogid oma ala erudeeritud asjatundjatelt
saadavad maagiliselt fotogeenilisi maastikke. Oma videotes olen alati püüdnud jäädvustada vastava koha jõudu.
Kontseptuaalselt määrab video hilisema valmimise ning näo ära abstraktne jõud, jäädvustatud materjalide rohkus,
autoripoolne "ettemääratus", "juhuslike" lõikude kokkusobitumine ning ebakõladest tekkiv tervik. Monteerimisel
lisatav tekst võib tähendada erinevaid mõtlemisaspekte, nö. nomenklatuurse kodaniku tervislikku seisundit, selle
"ühiskondlikku positsiooni ja
kindlustatust", neist tunnustest tekkivaid seoseid - teatud universaalset pimedust.
Need 2002 aasta jätkuvalt neosisyphoslikud tööd käsitlevad inimese ettenägelikku tahet mõelda ennast olematusse.
No communists !


Karl Nagel
17.12.2002