TEKST

 
       "Suffer  like  animals"
( 5.-18.05.2000 )
maal-video / Raatuse Galerii

    ( 19.05.2000 / "Sirp")


     On olemas reaalne võimalus asjade kollektiivne maailm enda jaoks ammendada. See algab tavaliselt hetkest,
kui inimene esmakordse pöördumatusega emotsionaalselt sureb. Põhjused võivad olla usu-, pere-, keha- või
majandusküsimustes, vahel harva ka kunstis. Selline, sügavamal tasandil täiesti isiklik otsus ning valik on
selgelt minakeskne ja samas universaalne. Keskkond ammendab ennast "minas". Inimese teadvus ei ole
lihtsalt enam keemiliste komponentide reaktsiooni juhuslik kõrvalprodukt ja pea ori. Ta loob vormi, teist
objektiivset reaalsust peale teadvuse loodu ei eksisteeri. Lugedes kirjandust, mis oma eesmärkidelt süü ning
karistuse, elu ja surma ideedest väljuvad, tuues niiviisi esile inimeses olulise ja vahetu, avaneb inimese vaim,
kus sümbolid elustuvad ja mõtete võimu ei eitata. Ühtlasi kogeb ta ruumi kui "mina" tajupikendust, millega
on võimalik manipuleerida. Väline keskkond muutub sisemise arengu kavas.

Kollektiivne mõtlemine tähendab kollektiivset vastandamist ja jagatud vastutust ehk vastutustundetust.
See näib pakkuvat lõputuna näivaid hüvesid, kuid ei räägi vajadustest. Selles võib sisalduda hävingule
ettemääratuse tunne, intelligentsuse võidukäik, lootusetus ning "ajalooline traagika". Lõpuks saab headusest
ja võimetusest sünonüüm ning kuri projitseeritakse endast väljapoole. Mõnele naabrile, välisriigile või ükskõik
millisele ühiskonna segmendile. Toimub stabiilne "elu ning hoolitsus", asjad ja inimesed elavad ning saavad
aja jooksul ammendatud. Kes kannatab, see kaua elab...

Üsna paljulubav. Valiksin siiski kõige pakutu asemel viimase sümboolse surma.


Karl Nagel

_ _ _


       MAAL

       1) "Interestdeath practical philosophy" õli, pinotex, papp 1999 (167x137 cm)
2) "Dead & Alive" õli, akrüül, papp 2000 (170x137 cm)
3) "Now" õli, akrüül, papp 2000 (170x137 cm)
4) "Mai lapsed" õli, akrüül, papp 1999 (170x137 cm)
5) "The Line" õli, akrüül, papp 1999 (170x137 cm)
6) "Suffer like animals" õli, akrüül, papp 1999/2000 (150x120cm, 170x137cm)
7) "The head" õli, vineer 2000 (60x50 cm)
8) "Rebirth the adults" õli, akrüül, papp 2000 (137x170 cm)
9) "Stepheni tool - Tänapäeva suurim mõtleja" õli, akrüül, sprei, papp 1998 (2x 175x340 cm)
10) "Ema & Tütar" õli, akrüül, sprei, papp 1998 (163.5x118 cm)
11) "Nägemine" õli, paber, papp 1998 (123x159cm)
12) "Best nagu all" õli, papp 1998 (110x100 cm)
13) "Roheline, I" õli, papp 1998 (70x75 cm)
14) "Roheline, II" õli, papp 1998 (80x85 cm)


_ _ _


VIDEO - "Suffer Like Animals", 05.2000
-youtube playlist-

1. "Suffer Like Animals" ~ 2 min
2. "Matter" ~ 3 min
3. "Machines" ~ 3 min


_ _ _