TEKST

 
        ( Tallinn, Linnagalerii, 28.08.-8.09.2002 )

         "Mateeria"

       Näitus koosneb seeria töödest ( maalist-videost ), mis käsitlevad mateeriat, taasmõtestades vormi esmast tunnust
ja funktsiooni - jäämist. Ta märgib ära antud teema peamised arengumaad, -alad nagu võim ning tahe, tuues välja
ebasoovitavate moondumiste võimalikud kriitikad. Viis kuidas ainest esitatakse võib nimetada häirimatuse taotluseks.

Kunstlike vahenditega uuritakse inimvõimete piirisituatsioone, jätkates teesi "mõte loob reaalsust" käsitlust, seekord
süvenenumalt abstraktse keelelistesse detailidesse laskudes. Arusaamisaste määrab siin vabaduse.

Näitus puudutab otseselt sotsiaalseid vastuolusid, nende kaootilisust ja seost "mina" kehastatud teadvelolekuga.
Kultuurilisel puutumatusel on jäänud vähe ruumi. Seega otsin erinevates seaduspärades püsivaid norme ja alateadvuses
peituva materjali kasutamisvõimalusi praktilises elus.Karl Nagel

2001

        _ _ _MAAL

1) "Plaatina" õli, papp 2001 (170x137 cm)
2) "HIV" õli, papp 2001 (170×137 cm)
3) "Kivi" õli, papp 2001 (170×125 cm)
4) "May child" õli, papp 2001 (170×125 cm)
5) "Kuul leiab süüdlase, I-III" õli, pinotex, akrüül, papp 2001 (3x 170×137 cm)
6) "Creutzfeldt-Jakobi tõbi" õli, papp 2002 (170×140 cm)
7) "Vähk" õli, papp 2002 (170×140 cm)
8) "Slovno (such as) man" õli, papp 2002 (170×140 cm)
9) "Parkinsoni tõbi" õli, papp 2002 (170×140 cm)
10) "Verekoerad" õli, akrüül, papp 2002 (170×140 cm)
11) "Jane - Ameerika meedium" õli, papp 2002 (170×140 cm)
12) "Religiooni võim" õli, akrüül, papp 2002 (170×140 cm)
13) "Julmus" õli, papp 2002 (170×140 cm)
14) "Seksistentsik militariist" õli, papp 2002 (170×140 cm)
15) "Reuma" õli, papp 2002 (170×140 cm)
16) "Teenitud puhkus" õli, papp 2002 (170×140 cm)


_ _ _


VIDEO - "Mateeria"
( 2000.05.-2002.05. )
-youtube playlist-

I N. 31 "the end" ~ 13 min
II N. 5 "feliz cumpleanos" ~ 5 min
III "A I" ~ 5 min
IV "start 1" ~ 8 min
V "start I" ~ 7 min
VI N. 18 "einde" ~ 4 min
VII N. 4 "konjets" ~ 7 min
VIII N. 24 "einde" ~ 8 min
IX N. 26(S) "prazdnik" ~ 6 min
X "suffer like animals" ~ 2 min
XI N. 6 "odtõh" ~ 3 min
XII N. 12 "!!!" ~ 8 min
XIII N. 19 "bonjour" ~ 5 min
XIV N. 20 "ciao !" ~ 4 min
XV N. 21 "wedding" ~ 4 min
XVI N. 27 "konjets" ~ 16 min
XVII N. 9 "stop" ~ 3 min


_ _ _