TEKST

 
          "FUTU MUHU 2016 - "Kunst ja Energia" Pilootprojekt"

EKL Muhu A.I. Kunstitalu - koduleht
Futu Muhu 2016 - "Kunst ja Energia" Pilootprojekt
Festival "Futu Muhu 2016 - Art and Energy"

_ _ _

Konkursi võitjad: Andrei Novikov ja Nikita Kuidaibergenov ( Tallinna Polütehnikum ) -
Energia tootmine veekogudest ( jõgi , meri ) ja tuulest.


Kuraator: Karl-Kristjan Nagel
Kunstnikud: Meeland Sepp, Taave Tuutma

Konkursi lõpptähtaeg: 15. mai 2016
Projekti avalik presentatsioon: 19. august 2016, Kuressaare Raegalerii Kultuurikeskuse saal
Projekti ja kaastööde publikatsioonid: www.ai-res.org ; Muhu A. I. Kunstitalu Kataloog 2016 jt.

TÄPSEMALT:

KUNST JA ENERGIA
EKL MUHU A. I. KUNSTITALU
koostöös: TALLINNA POLÜTEHNIKUM & OOMIPOOD

IDEE
Alternatiivenergia tootmise väikelahenduste projektikonkurss.
Pikaajaline projekt, mis ühendab kunstiga väikemajapidamisekeskselt lähtepositsioonilt tulenevaid alternatiivenergia lahendusi.

EESMÄRGID
1. Arendada ja propageerida uusi, kättesaadavaid ning sõltumatuid, energiatootmise meetodeid, luues koostöös tehnikahuviliste
ning
-professionaalidega alternatiivenergia rakendustel põhinevaid originaalseid kunstiobjekte.
2. Luua ja eksponeerida käepärastest vahenditest, Tee-Ise tüüpi raskusastmes ja madalaeelarvelisi energeetikalahendusi mida on
võimalik ja kasulik
rakendada väikemajapidamises ( talu, eramaja, korter ) elektri ja/või sooja tootmiseks.

KONKURSI TINGIMUSED
Kaastööd võivad suhestuda kõikide majapidamises ettetulevate elektrienergiaprobleemidega, alates valgusest lõpetades
mehhaanika küsimustega.


Nõuded konkursile esitatavatele kaastöödele:

- eelistatud on praktiliselt läbimõeldud kaastööd ( olemas skeemid, joonised, materjalikirjeldused ja kuluarvutused, teostamise
ja rakendusvõimaluste
kirjeldused ), soovi korral võib lisada makette ja teisi lisamaterjale.
Kaastöö peab looma selge ettekujutluse tulevasest objektist ja selle teostamisest.

- eelistatud on projektid, mille teostamise lõppeelarve ei ületa 100 EURi.
- projekt peab olema vormistatud täiemahuliselt ning praktiliselt teostatav käepärastest vahenditest maksimaalselt 4 päeva jooksul.
- Konkurss eeldab et energia tootmiseks rakendatakse kas päikest, vett, õhku või maad. Lisaettepanekud on oodatud !

KAASTÖÖD TULEB ESITADA HILJEMALT 15. MAIKS TALLINNA POLÜTEHNIKUMI HUVIJUHT KAISA LIIMETSALE Kaisa.Liimets@tptlive.ee
ja Tiiu Rebasele (EKL)
tiiu.rebane@eaa.ee
Kaastööd paberkandjal ja lisamaterjalid: Kaisa Liimetsale.
Konkursi kaastöid hindab EKL Muhu Kunstitalu ja Tallinna Polütehnikumi komisjon.
Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 25.mail.2015
Konkursitöödele vaja lisada autori nimi, vanus, õpperühm ja kontaktandmed.


Lisateave
2016 aastal tuleb koostöös tehniliste lahenduste autorite ning kunstnike ( kunstiline kujundus - installatsioon ) Meeland Sepa ja
Taave Tuutmaaga
teostamisele kuni 2 projekti, teised kvalifitseerunud prototüübid teostatakse Muhu Kunstitalus aastatel 2017-2018.

TEEMAD
I. VABATEEMA
EKL Muhu Kunstitalu püstitatud eesmärgid hõlmavad kogu väikemajapidamise spektrit. Lähtuda tuleks ääremaal asuva 100 aasta
vanuse talumajapidamise
vajadustest, kus on puudu nii valgustusest kui küttest, ning kus puudub kaasagene veevärk ning elektri-
kulud ületavad elanike reaalseid võimalusi. Ootame
lihtsaid ja uudseid ning asjaarmastajale jõukohaseid lahendusi igapäeva-
probleemide lahendamiseks.

SOOVITUSED: Pilootprojekti silmapaistvuse tõstmiseks võib orienteeruda näiteks taluõue valgustuse lahendamisele.
Võidutöö seotakse kas hoonete või kunstnike ( Meeland Sepp ja Taave Tuutma ) suuremõõtmelise installatsiooniga, mis jääb
projekti aastaringselt reklaamima.

Kaastöö praktilise teostamise plaanitav eelarve ei tohi ületada 100 EUR

II. LISATEEMA
Projekti toetaja OOMIPOOD (Dormikor OÜ), on välja kuulutanud lisateema: kasvuhoone efektiivsuse tõstmine ning kultiveerimis-
perioodi pikendamise süsteem.

Küsimus: Kuidas akumuleerida ning jaotada soojust eesmärgiga pikendada kasvuhoone hooajalist kasutusaega. Kuidas koguda
ning rakendada päikeseenergiat
alates aprillist oktoobrini, leida lahendused soojuse akumuleerimiseks - väljaandmiseks vastavalt
kasvuhoone mahule.

Töö tuleb lahendamisele Muhu Kunstitalus.
Kaastöö praktilise teostamise eelarve ei tohi ületada 50 EUR

III. Boonusküsimus
Muhu A. I. Kunstitalu lisaülesanne kasvuhoone teemas nr II: luua kasvuhoone jahutussüsteem.

NB! KÕIGI KAASTÖÖDE ESMASED TINGIMUSED ON:
- TEE-ISE-TÜÜPI RASKUSASTE
- ETTEANTUD EELARVESSE JÄÄMINE, EELISTATUD ON VÄHEMPAKKUMISED
- EELISTATUD ON MAJAPIDAMISES KÄTTESAADAVATE MATERJALIDE RAKENDAMINE

TÄPSEM INFO: https://www.ai-res.org/festival-future-horizon-2016
Hindamiskomisjonile jääb õigus teha võidutöö autorile omapoolseid ettepanekuid ja nõudeid lahenduskäikude muutmiseks!

TÄNAME TOETAJAID: EKL, Eesti Kultuurkapital, Oomipood, Kunstnikud Meeland Sepp ja Taave Tuutma.

AUTORITELE:

- Kõik kvalifitseerunud kaastööd dokumenteeritakse ning tulevad teostamisele kuni 2018 aastani EKL Muhu A. I. Kunstitalus;
- Kõik kaastööd tulevad dokumentaalmaterjalina esitlusele Muhu Kunstitalu aastanäituse FUTU-MUHU 2016 avamisel Kuressaare
Raegalerii Kultuurikeskuse
saalis 19. augustil 2016;
- Valik kaastöid ja võidutööd kogutakse Muhu Kunstitalu 2016 kataloogi ja kodulehele;
- Võidutööd tulevad ühisteostusele juunis 2016 - Muhu Kunstitalus;
- EKL Muhu A. I. Kunstitalu premeerib mõlema võidutöö autorit puhkus-nädalalõpuga ( koos kaaslasega ) Muhu Kunstitalus;
- Oomipood paneb mõlema teema võidutöö autoritele valja auhinna Oomipoe kinkekaardi näol.

SÜNDMUSTE AJAKAVA:
15.mai - konkursitööde esitamise tähtaeg
25. mai - konkursi tulemuste avalikustamine
10-15. juuni - arvatav tööde teostamise ajaplaan
19.august - kaastööde presenteerimine Muhu Kunstitalu näitusel "FUTU MUHU 2016", Kuressaare Raegalerii Kultuurikeskuses


_ _ _