TEKST

 
        "Alistu"

Näitus koosneb installatsioonist, maalist ja videost, mis suhestuvad vaatajaga interaktiivselt läbi võimu, hirmu ja sünni,
luues visuaalse ja samas verbaalsusele kutsuva keskkonna, kus iga teemaga avaldub ja saab nähtavaks vaataja enese
poolt genereeritav väärtusmaailm, või maailma väärtus.

Näitus murrab truudust kivistumisele, inertsile ja surmale.

4.01.2003


_ _ _

Tegemist on kindlalt piiritletud materjali - ning mõttevaliku eksperimentidega, väljundiga kõigesse olevasse sekkumises.
Kohal on nii vorm kui norm ( sünteesitud moel, elemendis ). Ühest küljest esitatakse määratud esemeid ( kujundeid ja
nende visioone ), teisalt kõnetatakse elusnormidega nagu mõttemaailmas üldiselt on.


    "Keha seiklus ja kunsti poliitökonoomia"

Autoreid "ei huvita" materjal, vaid inimene, kes selles püsib. Inimene ( kohates takistust ) peab väljuma surnud ringidest,
et "edasi minna". Jõu selleks saab anda oma vahendite, "isikliku mateeria" ( materjali ) ülevaatuses. Loobuda saab sellest
mida omatakse, jne.

Näitus saab uurima eksisteerivate väärtushinnangute ja keha süsteeme ( inimese atribuute ) - nii konkreetseid - verbaalseid,
kui ka tajutavaid ning üldkehtivaid. Tänapäeval on kogu nähtav mateeria ühiskonna hetkeseisuse tarbeks allutatud. Näituse
põhiülesandeks olekski inimese - lihttarbija hetkeseisuse esitamine, teadvusesse toomine ning analüüs, materjalistliku
informatsiooni ühildamine ideelis-analüütilisega.


08.2002_ _ _


MAAL

1) "Mis on hirm ?" ("Küsimused väikekodanlasele, III") õli, lõuend 2003 (150x150 cm) / Tiiu Rebane
2) "Mis on igatsus ?" ("Küsimused väikekodanlasele, III") õli, lõuend 2003 (150x150 cm) / Tiiu Rebane
3) "Mis on võim ?" ("Küsimused väikekodanlasele, III") õli, lõuend 2003 (150x150 cm) / Tiiu Rebane
4) "Mis on vale ?" ("Küsimused väikekodanlasele, III") õli, lõuend 2003 (150x150 cm) / Tiiu Rebane
5) "Mis on inerts ?" ("Küsimused väikekodanlasele, III") õli, lõuend 2003 (90x100 cm) / Tiiu Rebane
6) "Komplott" õli, lõuend 2003 (170×140 cm) / Karl Nagel

7) "Koalitsiooni sünd" õli, lõuend 2003 (170×140 cm) / Karl Nagel
8) "Kaval Ants" õli, lõuend 2003 (140×170 cm) / Karl Nagel
9) "Profanatsioon" ( Vanaja - "Doctors In Fire" ) õli, lõuend 2003 (170×140 cm) / Karl Nagel


INSTALLATSIOON

1) "16" / Neeme Külm


_ _ _


VIDEO - "Alistu", 02.2003
Karl Nagel

( 2002.12.-2003.02. )
-youtube playlist-

12.2002
seeria "Want ? - Unite !"
1. N.41 ~ 5 min
2. N.42 ~ 6 min
3. N.44 ~ 4 min
4. V.46 ~ 6 min
seeria "Erudition of misanthrope"
5. N.51 ~ 4 min
6. N.53 ~ 6 min
7. N.54 ~ 8 min
8. N.58 ~ 6 min
9. N.60 ~ 2 min
seeria "Conversations about kulaktsion"
10. N.69 ~ 3 min
11. N.71 ~ 6 min
12. N.72 ~ 4 min
13. N.73 ~ 5 min
14. N.75 ~ 4 min
15. N.76 ~ 7 min

02.2003
seeria "Subordinative leading"
16. N.80 ~ 6 min
17. N.81 ~ 4 min

_ _ _