TEKST

 
       "SIRP" 15.02.2002
Galeriid / Viljandi

"PIIRITU PRESERVATIIV"

Karl Nageli maalid "Komöödia. Patoloogia" Ugala teatri jalutussaalis 14.veebruarini.

Sama pealkirja kannab ka üks Karl Nageli maal, mis teiste seas on esmakordselt eksponeeritud Ugalas.

Karl Nagel on üht-teist ekspressiivsest maalilaadist kasutusele võtnud, seda eelkõige agressiivse pintslitöö
ja sünge värvigamma osas. Tema kompositsioonid püsivad aga püsti mitte tungleval-tormleval dünaamikal,
vaid täiesti ratsionaalsel, võiks isegi arvata, et konstruktivismisugemetega karkassil. Horisontaalid ja vertikaalid
püsivad püsti, nende külge on kindlalt kinnitatud liikuvamad elemendid, nagu plahvatused, üleujutused, peegel-
dused ja figuurid. Vana hea sümmeetrianippki on siin sage külaline.


Vormid, mis pildipinnale on kinnitunud on tihedasti seotud sisuga. Sisu mõistmisele aitavad kaasa tekstid.
Massimeedia on suutnud meie ajusse kinnistada universaalse mõistmise ja tõlgendamise maatriksi - foto ja
fotoallkiri, toode ja kaubamärk, kaader ja subtiitrid, menüüd ja ikoonid. Ja maal ning tekst.


Nageli tekstid pole niisama pula, need toetuvad allikatele, milleks näivad olevat arstiraamatud ( või meditsiini-
tudengi konspektid ), alkeemia, psühhiaatria, grafiti ja flashback'id. Peamiseks teemaks on siiski inimese
seisundid, patoloogia nii vaimses kui kehalises plaanis. Võtame näiteks rohelise maali, mille foonil on aimatav
DNA-ahel. Selle inimese algosakese motiiviga on seotud "Viirused - iseenda süüdistamine. Bakterid - teiste
süüdistamine" mida võib võtta kui eluslooduse algosakesi. Viirused ja bakterid, loomakesed nagu me kõik, on
saanud haige ühiskonna tervisekultuse raames negatiivse tähenduse kui inimese keha vaenlased, kes tuleb
igasuguste seepide ja olluste abil hävitada. Nagel kasutab seda ära, sidudes negatiivsed märgid meelevaldselt
negatiivsete tähendustega, omadustega, mis tekitavad nende kandjale halba. Samas kasutab ta tervise-
ühiskonnas käibel märke, mida peetakse vaimse tervise häirete põhjusteks, neutraalses tähenduses nagu
maalil tekstiga "Narkomaania - tahtmatus olla mittekeegi. Alkoholism - tahtmatus olla kurb. Enesetapp -
tahtmine meeldida". Siin toob ta välja hädade põhjusteks peetavate pinnapealsete märkide taga olevad
tegelikud psühholoogilised põhjused ( oma versiooni nendest ).


Mõningatel juhtudel tulevad lisaks bioloogilistele ja psühholoogilistele mõistetele sisse ka keemilised ühendid
või materjalid, millel eri kultuurides sümboolne tähendus. Näiteks "Vesi - kurbus - võimetu viha" haagib tüüpilise
õhtumaise melanhoolia vee kui kõige ebastabiilsema elemendiga astroloogiast ja liidab sinna otsa veel vene
kultuuri koos kogu dostojevskiliku õõva ning halba veini pakkuvate jaamapuhvetitega. Alkeemia juurest ringiga
tagasi meie ühiskonda jõuab ta väitega, mis kõlab: "Puu - headus soodustab igas. healoom. kasvamist", kus
makstakse konspektiivselt kiirustavale maailmale kätte pinnapealsusest tuleneva positiivse tähendusnihke kaudu.


Nageli visuaalsed aksioomid lähtuvad ilmselt eneseanalüüsist ja on seetõttu niivõrd usutavad, et tekitavad
äratundmisrõõmu ja samas positiivset üllatust paljudes. Kes meist siis ei tahaks tõdeda, et enesehaletsus on
kõigest silmade funktsiooni häired.MARI SOBOLEVhttps://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sirp20020215.1.9