TEKST

 

       “Sirp”
       30.08.2002

       Karl Nagel osutab vastuoludele

       29.VIII-8.IX on Tallinna Linnagaleriis väljas Karl Nageli maalide ja videote näitus "Mateeria".

    Nageli huviorbiiti on sattunud mateeria, selle esinemisvormid ja tunnused. Kunstniku meelest on mateeria
tuumaks jäävus/kestmajäämine. Ta uurib inimvõimete piirsituatsioone ja lähtub oma teoste loomisel teesist
"mõte loob reaalsust". Kunstniku sõnul puudutab näitus otseselt sotsiaalseid vastuolusid, nende kaootilisust
ja seost "mina" kehastatud teadvelolekuga. Kultuurilisele puutumatusele on jäänud vähe ruumi ja seetõttu
otsib Nagel seaduspärades püsivaid norme ja alateadvuses peituva materjali kasutamisvõimalusi praktilises
elus. Nageli enamasti figuratiivsetel maalidel on kesksel kohal tekst, mis kategooriliste imperatiividena
manitseb ja osundab inimkonna hädade ja haiguste põhjustele.

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sirp20020830.1.19