"N" - installatsioon, 05.1996 / Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ( 4-5 korruse trepp ), I kursus

Kunstiakadeemia puumaja tagant hoovist leitud 70x70x10 cm reklaamtäht “N”, põhi ülespoole
metallsõrestikuga trepil (punktvalgus altpoolt),
kindlustatud silikooniga ja täidetud ääreni veega
( vette asetatud elusad akvaariumikalad ).
Töö esitamise käigus hakkas installatsioon lekkima ning
tühjenes kiirelt.

Tähelepanu väärib fakt et töö juurde lisati anonüümseks jääda soovinud austaja poolt ajalehelõigetest
koostatud skisokiri.