TEKST

 
        "Näitusega esineb Eesti kõige vanem pallaslane: ( Kalju Nagel 85 )" 
30.07.2003, "Tartu Postimees"


Kunstiringkondades arutatakse aeg-ajalt pooleldi huumoriga, kes on õigupoolest pallaslane. Kindlasti kuulub nende hulka Kalju Nagel,
kelle maale saab praegu vaadata Tartu kunstimajas.


Kõrgema kunstikooli Pallas enne 1940. aastat lõpetada jõudnud ütlevad, et kõigel, mis edaspidi koolis toimus, on okupatsioonipoliitika
maik man ja see pole ikka enam see õige.
Tegelikult ei sekkunud Saksa võimud koolikorraldusse, küll aga hoidsid nad kooli aasta otsa
kinni.
Nõukogude võimu taaskehtestamise järel jätkas Pallase kool tegevust Tartu kunstiinstituudi nime all ja õpetamise metoodika muutus
aastate jooksul üha nõukogulikumaks. Seda toonitavad enne 1944. aastat õpingud lõpetanud kunstnikud.
Igatahes on praegu kunstimajas
näitusega esinev Kalju Nagel koos tartlanna Valve Janovi ja Rootsis elava Amanda Jasmiiniga ainsad elusolevad n-ö tõelised pallaslased,
kes said nuusutada Teise maailmasõja eelset nn päris Pallase õhku.


Hea mäluga kunstnik

Kalju Nagel hakkas Pallases käima aastal 1936, esimene aasta möödus ettevalmistusklassis. Seega on temal kõige kauasemaid mälestusi
koolist - ja tal on hea mälu.
Ettevalmistusklassi juhendas eesti parimaid impressioniste Aleksander Vardi. Et noormehele sobis Vardi kunst
ja õpetamise metoodika, näitab praegusel näitusel väike akvarell aastast 1937, mis toona oli eksponeeritud ka kooli näitusel.

Akvarell kannab impressionistlikku pealkirja "Hommikune udu". Kalju Nagel on selles töös imehästi edasi andnud hommikust niisket õhku.
Oma lõputööde juhendaja valimisega ei olnud tal edaspidi kaksipidi mõtlemist, juhendaja tuli aga leida ootamatult ruttu. Nimelt läbis
Kalju Nagel Pallase kooli kolm kursust talle endalegi üllatuslikult kiiresti - kooli ajaloos ainulaadselt ühe aastaga - ning oli juba sügisel
1938 Vardi meisterateljee õpilane.
Järgmisel sügisel läks Nagel aega teenima Eesti Vabariigi sõjaväkke. Järgnenud poliitilistes sündmustes
said talle osaks mitmed rasked üleelamised ja erakordsed kokkusattumised. Meenutusi neist tuleks kindlasti salvestada.

Oma kunstiõpinguid sai Kalju Nagel jätkata 1945. aastal. Tartu kunstiinstuudi lõpetas ta kaks aastat hiljem.
Vardi - nagu tema kolleegidki - õpetas austama natuuri, omandama korralikult realistliku maalimis- ja joonistusoskuse. Õpilased süvenesid
maalimise spetsiifikasse, eriti pöörati tähelepanu valguse edasiandmisele.
Trikitamist lubati kõrgematel kursustel. Nagu näitab kooli
lõpetanute kunstikarjäär, toimis see metoodika hästi.


Ülevaatlik näitus

Kalju Nageli väikesel, kuid piisavalt ülevaatlikul näitusel kunstimajas on näha tema loomingu peamised etapid ja rajajooned. Vahetult
pärast hariduse omandamist ei olnud tema kunst ootuspäraselt vardilik, vaid oli mõjutatud Karl Pärsimäe, Lepo Mikko jt pinnalisemat
kunsti viljelenute töödest. 1950. aastate algul ei saanud aga temagi vältida sotsialistliku realismi kaanoneid.
Väga huvitav on jälgida
väljapanekul kõrvuti eksponeeritud kahte maastikku, üks maalitud 1951 ja teine arvatavasti sama kümnendi keskpaigas.
Esimene annab
edasi Lõuna-Eesti rikkalikku geograafiat, kuid on ilma õhuta, hoolega ja kuivalt maalitud. "Külajärve motiiv" on seevastu väga lihtne
sombune sügismaastik - ent kui tundlik ja peen! Nagu autor ütleb: hea kunst ei raba motiiviga.

1950. aastate lõpu poliitiline olukord andis kunstnikele veidi vabadust laiendada oma kunstiliste väljendusvahendite arsenali. Kalju Nagel
võttis eeskujuks Vardi heleda impressionismi.
Ta spetsialiseerus maastikule. Portreid on Nagel maalinud vaid oma pereliikmetest, vähesed
lillemaalid on tema kunsti austajad kiiresti ära ostnud.

22. juulil avatud näituse järgi otsustades on Kalju Nagelil kõige meeleolukamad lumega pildid. Kõige värviküllasemad sügismaastikud
valmisid tal 1960. aastatel, mil läks au sisse jõuline koloriit ja temperamentne käsitlus.
Väljapanek kunstimajas ei ole auväärse autori
loomingu koorekiht, see on komplekteeritud kõigest nelja kogu põhjal. Selliseid nauditavaid näitusi võiks teha mitu, maalis ju vanameister
oma parimatel aegadel ligi sada maali aastas.Kalju Nageli 85. sünnipäeva tähistavat näitust Tartu kunstimajas (Vanemuise 26) saab vaadata 10. augustini.


Krista Piirimäe
Kunstiajaloolanehttps://tartu.postimees.ee/2038013/naitusega-esineb-eesti-koige-vanem-pallaslane