TEKST

 
        "Sirp ja Vasar", nr. 5 
2 veebruar 1968


Kalju Nagel

Kalju Nagel sündis 1. veebr. 1918 Põlva kandis töölisperes. Sirgunud ja orvuks jäänud poisi viisid leivamured Tartu K. Haupti
peennahatöökotta õpipoisiks. Tärganud kunstihuvi kutsus teda esmalt joonistuskursustele , 1937. a. aga kõrgema kunstikooli
"Pallas" õpilaseks. Kuid tol ajal noormehest maalikunstnikku siiski ei saanud, ta sai 1939. a. hoopis sõjaväelaseks, kes
Suure Isamaasõja puhkedes tegi punaarmeelasena Narva rindel kaasa kibeda lahingumöllu ning teenis seersandina Eesti
Rahvuskorpuses sõja lõpuni. Alles 1945. aastal oli K. Nagelil võimalus kunstiõpinguid jätkata Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis,
mille ta lõpetas 1947. a. maalikunstnikuna.


Õpinguile järgnes pidev loominguline töö ning 1948. aastast peale ka närvepingutav organisatsiooniline tegevus EN Kunstnike Liidu
Tartu osakonnna voliniku kohal. 1951. aastast alates töötas K. Nagel kunstnikuna Kunstifondis ja võttis aktiivselt osa selle juhatuse
kunstinõukogu
tööst. 1958-1963. a. vahemikul valiti Nagel mitut puhku Eesti NSV KL Tartu osakonna esimeheks. Pikka aega Tartu
kunstnike kollektiivi juhtides on K. Nagel alati muret tundnud ja hoolt kandnud kunstnike töövõimaluste laiendamise ja parandamise
eest. Ta oli üks agaramaid Tartu Kunstnike Maja ehitamise algatajaid ning selle töö lõpuleviijaid 1959. a. Tema esimeheks oleku ajal
kasvasid KL Tartu osakonna read jõudsasti ning ka loominguline töö kulges tõusujoones.


1966. aastast peale haarab K. Nageli organisatoorne tegevus KL konsultandina - kunstinäituste korraldajana ja nende tutvustajana -
kogu Lõuna-Eesti. Käesoleval aastal jõuavad rändnäitused tartlaste originaaltöödega 13 asulasse.


K. Nagel on aga eeskätt viljakas loovkunstnik, kelle arvukaid maastikumaale, sekka portreid ja natüürmorte, näeme iga-aastastel
Tartu ja Tallinna kunstinäitustel , samuti ka paljudes koolides, kultuurimajades ja kodudes. Tema siiras loodusetunnetus ja tõsine
realistlik käsitluslaad on paljudele inimestele teed sillutanud kujutava kunsti mõistmise juurde.


K. Nageli pintsli all saavad vaheldusrikkad Lõuna-Eesti kuppelmaastikud oma järvesilmadega, Lääne-Eesti lausikud mererannikud
ning Tartu ja Tallinna linnavaated meeleoluka, maalilise tõlgenduse. Viimaseil aastail on tema maastikes järjest rohkem panoraamset
avarustunnet, tema pintslikiri senisest tormakama hoo ja impressionistlikurna värvisäraga. Meie kunsti uued vitaalsed jõujooned näivad
sisse tungivat ka juubilari, tasakaalukatesse kunstilistesse tõekspidamistesse ja käsitluslaadi.


Soovime juubilarile veel palju viljakaid loominguaastaid !


Voldemar Erm