Galerii-muuseumi eesmärk on luua alaline näitusekoht ja eksponeerimisvõimalus autorite olemasolevatele maalidele. Muuseum võiks jaotuda 
püsinäituse kohaks kus tööde vahetus toimuks harvemini ning galeriipooleks kus näituste vahetamine ja tööde komplekteerimine oleks regulaarne.
Kindlasti tuleks luua võimalus vabade maalide ning kunstiteoste müügile, mis ühtlasi aitaksid arendada galerii-muuseumi tegevust. Muuseumi
eksponaadid sisaldavad autorite biograafiaid, intervjuusid, mälestusi ja kirjalikke tekstimaterjale, lisaks mõningate selgelt museaalse väärtusega
kunstivahendite ( molbertid, maalikastid jt. töövahendid ) esitlusele. Muuseum annaks hea kultuurilise ülevaate läbi kolme generatsiooni Eesti
maalikunsti jätkuvusele ning edasi tulevikku suunatud arengutest.
Võimalus on kasutada aastakümnete jooksul erinevatesse kunstikogudesse ja erakätesse ostetud töid, laenates neid korraldatavateks näituse-
perioodideks. Nii saaks muuseumis esitleda mitmeid kaasaegsele kunstipublikule tundmatuid töid nii Kalju kui Lemming Nageli varasemast loomingust.